2021 yılı hayvancılık desteklerini uygulama esasları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den …

07 Aralık 2021 68 views 0
reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bildiriyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ‘2021 Yılında Yapılacak Ziraî Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Takviyelerine Ait Karar’da yer alan hayvancılık desteklemelerine ait metot ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah’a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan evvel buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.

Buzağıların anaları için birincisine buzağılama yaşı 510-810 gün ortasında yahut destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir evvelki buzağılaması ortasındaki müddetin 235-450 gün olması kaidesi aranacak.

Her buzağı için bir sefer destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.

Ödemeler, iki devir halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen vilayetlerde doğan ve gerekli koşulların sağlandığı buzağılar için ek dayanak verilecek.

Etçi yahut kombine ırk boğalardan yahut bu ırkların bakanlıktan müsaadeli doğal tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli kaideleri taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.

Yapay tohumlama kaidesi aranan dayanaklarda, yapay tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye’de yapılmış ve bilgisinin e-Islah Bilgi Tabanı’na kaydedilmiş olması gerekecek.

İşletmede, destekleme koşullarını sağlayan buzağı sayısına nazaran kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme meblağının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 başa kadar yüzde 50’si ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için de ek takviyeden yararlanılacak. Müracaatlar, birinci periyot için 31 Aralık 2021’e kadar, ikinci periyot için ise 1 Nisan-15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

Islah maksatlı süt içerik tahlil desteklemesi

İşletmelere, ıslah maksatlı süt içerik tahlil desteklemesi de yapılacak. Bu işletmelerin 1 Ekim’den evvel soy kütüğüne kaydedilmiş, geçerli süt tahlili yapılmış ve en az 10 baş saf sütçü yahut kombine ırk ineğe sahip olması gerekecek.

Süt tahlili yapılan ineğin son buzağılamasının 1 Aralık’tan evvel ve tahlil tarihi ile ortasındaki müddet en fazla 610 gün olması istenecek.

İneğin tahlil öncesi son buzağılamasından, e-Islah’ta kayıtlı buzağısı olması gerekecek.

2021 yılı buzağı desteklemesi birinci devrinde damızlık sığır yetiştiricileri vilayet birlikleri üzerinden müracaatta bulunan işletmeler, bu destekleme için de müracaat yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1 Şubat 2022’ye kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri vilayet birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat yapabilecek.

Malak desteklemesi

Malaklarda takviyeden yararlanılması için bu hayvanların bu yıl içinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek.

Malak desteklemesi için birinci periyot müracaatlar 31 Aralık 2021, ikinci periyot müracaatlar 1 Temmuz-1 Ağustos 2022’de olmak üzere 2 periyot halinde yapılacak.

Dişi mandaların ise dayanaktan yararlanılması için 1 Ocak 2021’den evvel doğması gerekecek.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Anaç koyun keçi desteklemesinde, hayvanların 15 Ağustos 2020 ve öncesi doğmuş olması gerekecek.
Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı vilayetlerde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu vilayette farklı ayrı müracaat yapacak.

Saf ırk Ankara (tiftik) keçileri için ek dayanaktan yararlanılacak. Yetiştiricilerin (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçeyle 17 Aralık 2021’e kadar başvurmuş olması gerekecek.

Sürü büyütme ve yenileme dayanağı

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi için anaç koyun ve keçilerin, 15 Ağustos 2019-15 Ağustos 2020 periyodunda doğmuş olması gerekecek. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar için desteklemeden yararlanılamayacak.

Son 2 yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ek olan anaç koyun ve keçiler için bakanlıkça belirlenecek artış oranında ek takviye verilecek.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun yahut keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç yahut tekeleri alan yetiştiriciler küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak.
Desteklemeden yararlanmak için damızlık koyun yahut keçilerin 16 Mayıs 2021-15 Mayıs 2022 tarihleri ortasında doğum yapmış olması gerekecek. 1 Eylül 2022’ye kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Kovan ve ipek böceği dayanakları

Arılı kovan desteklemesinden, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye yahut üye olmayan üreticiler, desteklemeden faydalanacak. Üreticiler en fazla 1000 arılı kovan için desteklemeden yararlanacak.

İpek böceği tohum takviyesinden Kozabirlik yararlanacak. Vilayet ve ilçe müdürlükleri yahut kooperatiflerce Kozabirlik’e iletilen talep sayısına nazaran 2021 yılı bahar periyodunda fiyatsız dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılacak.

Kovan ve çam balı telafi desteklemesi

Arılı kovan desteklemesinde üreticilerde aranan en az 30 kovan kuralı kaldırılırken, yangın ve selden ziyan gören kovan ve çam balı üreticileri de takviye kapsamına dahil edildi.

Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde yangın ve selden kovanları ziyan gören üreticiler desteklemeden faydalandırılacak.

İl/ilçe müdürlüğünde yangın ve selden ziyan gören üreticilerin desteklenmesine temel komite oluşturulacak. Komite tarafından tespiti yapılan yangın ve selden ziyan gören arıcılar desteklemeden yararlandırılacak.

Arıcılar, bir ay içerisinde yangın ve sel yaşanan il/ilçe müdürlüğüne başvurabilecek.

Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde çam balı üretim alanlarının ziyan görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan üreticiler çam balı telafi desteklemesinden faydalandırılacak.

Çam balı üretim alanlarının ziyan görmesi sonucu arılı kovanlarında komite tarafından hasar tespiti yapılan ve üretim kaybı yaşayan arıcılar desteklemeden yararlandırılacak. Arıcılar, bir ay içerisinde çam balı üretimi yapılan il/ilçe müdürlüğüne başvurabilecek.

Çoban dayanağı

Bakanlıkça, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı dayanağı de sağlanacak. Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olacak. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak.

Bu çobanların otlattığı sürülerin en az 2 işletmeden oluşması ve her bir işletmede en fazla 99 baş olmak üzere, toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunması gerekecek. Her bir işletme yalnızca bir çoban için desteklemeden yararlandırılacak.

Çobanın, Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin en az 5 ay yatırılmış olması gerekecek.
Müracaatlar, işletme sahibi yahut köy ve mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçeyle işletmenin kayıtlı olduğu vilayet ve ilçe müdürlüklerine yapılacak.
Müracaatlar, 14 Ocak 2022’ye kadar alınacak.

Düve alım dayanağı

Düve alım takviyesinden yararlanmak için de yetiştiricinin işletmesinin, TÜRKVET’e kayıtlı ve işletme kapasitesinin dayanak talep edilen hayvan sayısıyla uyumlu olması gerekecek.

Bir işletme kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak halde desteklemeden yararlandırılacak.
Dayanak ölçüsü, düve ve manda alım bedelinin yüzde 40’ı kadar olacak, düve ve manda başına desteklemeye temel Bakanlıkça belirlenen fiyatın yüzde 40’ını aşamayacak.

Destekleme kapsamında alınan düveler ve mandalar, zorlayıcı sebepler haricinde 2 yıl satılamayacak.

Besili erkek sığır ve manda desteklemesi

Besilik erkek sığır desteklemesi için bu sığırların yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydının yapılmış ve bu yıl içinde kesilmiş olması gerekecek. Besilik erkek sığırların, belirlenen kilogram ve karkas yük kaidelerini taşıması talep edilecek.

Sığırların kesimhanede kesilmesi ve bu durumun belgelenmesi gerekecek. Bir yetiştirici en fazla 200 baş sığırı için takviyeden yararlandırılacak. Bakanlıkça mecburi kesite tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

Ari sığır başına ödemeler

Hastalıktan ari işletmeler için sıhhat sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, yaşı 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan başına direkt destekleme ödemesi yapılacak.

Ari sığır başına ödeme ünite ölçüleri 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50’sine karşılık gelen fiyatın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM