OSB’lerde güneş enerjisine dayalı tesislere ilişkin sınırlama kaldırıldı

31 Mart 2022 53 views 0

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle gerek OSB’lerden gerekse endüstricilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanan düşüncelerin giderilmesi amaçlandı.

Buna nazaran, OSB’lerde yer alan sanayicilerin, sanayi alanları dışında ticaret, eğitim, sıhhat alanları muhtaçlıklarını karşılamak gayesiyle “hizmet ve dayanak alanı” oluşturulmasına yönelik taleplerin kıymetlendirilmesi ve bu alanlarda yürütülecek faaliyetlerin kapsamı konularında genel prensiplerin belirlenmesi için genel kurul/müteşebbis heyetine vazife verildi.

Genişleme imkanı bulunmayan OSB’ler, sanayicilerin gereksinimlerine yönelik “hizmet ve dayanak alanı” üretemeyip, alan yetersizliğinden az sayıda hizmet ve takviye alanı olan bölgelerde sanayicilerin gereksinimlerini karşılayamama derdi yaşıyordu. Kelam konusu meseleleri yaşayan OSB’lerin hizmet ve dayanak alanı gereksiniminin karşılanabilmesi için OSB mülkiyetindeki alanlara ek iştirakçilerin ya da kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki alanların da plan değişikliğiyle hizmet takviye alanına çevrilebilmesine imkan tanındı.

Yapılaşması tamamlanmış parsellerin çeşitli nedenlerle bölünmesi sonucu oluşan yeni parsellerdeki mevcut yapılar birçok durumda kelam konusu yönetmelikte belirtilen yapı çekme aralarına uymuyordu. Bu sorunun tahlili ve bölünme süreçlerinin tamamlanarak sanayi parsellerinde üretime devam edilmesi maksadıyla yapılaşma olan ve bölünen parsellerde yapı çekme aralıklarının uygulanmasına istisnalar getirildi.

Parsellerde birleşme ve bölünme hududu düzenlendi

Ortak kullanım alanı ile hizmet ve dayanak alanı parsellerinde birleşme ve bölünme süreçlerinin yapılmasının yordamı belirlenirken en az parsel büyüklüğü 3 bin metrekare olarak belirlendi.

Yenilenebilir ve sürdürülebilir güç kaynaklarının OSB iştirakçileri tarafından kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla güneş gücüne dayalı güç üretim tesislerinin, sanayi parselinin en fazla yüzde 25’ine yapılabileceğine ait sınırlama kaldırıldı.

OSB içinde parsel tahsisi yapılan gerçek ve hukukî şahısların ticari hayatın gereklilikleri çerçevesindeki tıp değişikliği, birleşme ve bölünme üzere süreçlerin OSB mevzuatına uygun kıymetlendirilmesine imkan tanındı.

Zamanlara ait yapılan değişiklikle bugünün şartlarında gelişen sermaye araçlarının OSB’ler içinde de kullanmasının önü açıldı. OSB’lerdeki iştirakçilerin finansmana erişiminin aktüel finans ve sermaye araçlarıyla kolaylaştırılması planlandı.

Dünya Bankası kredisi ile yapılan işlerde, yalnızca imal değil müşavirlik, mal ve hizmet alımları da Bakanlıkça oluşturulan kurulca kredi veren kuruluşun temelleri çerçevesinde ihale yapılmasına imkan tanındı.

DİĞER GALERİLER