Seçim Yasası değişikliği TBMM’den geçti

31 Mart 2022 52 views 0

Kanuna nazaran, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim etraflarında milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim etrafında almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı temel alınarak genel D’Hondt uygulaması ile belirlenecek.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen mühletler içerisinde ilçe, vilayet ve büyük kongrelerini üst üste iki sefer yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Salt TBMM’de küme kurmuş olmak, seçime katılabilmenin kâfi kaidesinden biri olamayacak.

Görme engelli seçmenlerin oyun saklılığı temeline uygun formda oy kullanabilmelerine imkan sağlanacak. Bu kapsamda Yüksek Seçim Şurası (YSK), görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.

Seçim şurasının belirlenmesi

Vilayet seçim konseyi, bir lider, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

Vilayet seçim şurası lideri ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, vilayet merkezinde misyon yapan, kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle tespit edilecek. İsim çekmede birinci çıkan hakim lider, sonraki iki hakim asıl ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. İsim çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu yargıçlar ortasında isim çekme süreci yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise lider ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan vilayet seçim heyeti iki yıl müddet ile misyon yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama yahut daha ağır disiplin cezası almış olanlar başkalarından daha az kıdemli sayılacak.

Vilayet seçim şurası başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli hakim vilayet seçim heyetine başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede vazife yapan kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, merkez ilçelerde ise birebir nitelikleri taşıyan yargıçlar ortasından isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle belirlenen hakim, heyetin lideri olacak.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim şuranın lideri olacak.

3 ay evvelki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme

Sandık heyetine üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan diğer bir parti üyesini sandık heyeti üyesi olarak gösteremeyecek.

Mahalli Yönetimler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli yönetimler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine nazaran oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay evvelki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir biçimde oy kullanma hakkından mahrum bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri temel alınacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı mühleti içinde bir seçim etrafından başkasına yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim şurası lideri tarafından itiraz üzerine yahut nakil isteminin kuşkulu bir teşebbüs olduğu kanaatine varılması üzerine, resen yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak ve bir evvel kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.

Vilayet seçim konseyi lider ve üyeleri ile ilçe seçim heyeti liderleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere nazaran tekrar belirlenecek. Bu formda belirlenen lider ve üyeler, evvelki lider ve üyelerin vazife müddetini tamamlayacak.

Maddeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Kanunu’ndaki “Başbakan” ibaresi kanundan çıkarılacak.

Görüşmelerden

AK Parti, CHP, HDP ve UYGUN Parti’nin; seçilen muhtarın, seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 10 gün içinde belgelendirmesini düzenleyen hususun metinden çıkarılmasına ait farklı ayrı verdikleri önergeler birleştirilerek görüşüldü.

Önerge üzerinde kelam olan AK Parti Küme Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Göz bebeğimiz olan muhtarlarımızla ilgili daha kapsamlı bir çalışma yapmak için bu maddeyi geri çekiyoruz.” dedi.

Önergelerin kabul edilmesinin akabinde kelam konusu unsur metinden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin kabul edilmesinin akabinde birleşimi 5 Nisan salı günü toplanmak üzere kapattı.

DİĞER GALERİLER