Eşler en çok harcamalar nedeniyle tartıştı

01 Nisan 2022 33 views 0

TÜİK, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2021 datalarını yayımladı. Araştırmaya nazaran, eşi ile sorun yaşadığını belirten evli bireylerin sorun yaşadıkları seçilmiş hususlar incelendiğinde, bireylerin yüzde 5,6’sı harcamalar, yüzde 5,5’i ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4,9’u gelirinin kâfi olmaması, yüzde 3,7’si konut ile ilgili sorumluluklar ve yüzde 3,6’sı sigara alışkanlığı ile ilgili mevzularda sıklıkla yahut her vakit sorun yaşadı.

Evlilik yaşı konusunda bayanlar birinci evlilik yaşını yüzde 47 oranında 25-29 olarak görürken erkeklerin yüzde 37 ile yüklü olarak 20-24 yaş olarak tanımladığı görüldü.

En az bir kere boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde, yüzde 32,2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma birinci sırada yer aldı. Bu boşanma nedenini yüzde 14,1 ile aldatma, yüzde 9,8 ile meskenin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve yüzde 8,1 ile dayak/kötü muamele izledi.

Mesken işi bayana yüklendi

Hanedeki konut işlerinin çoklukla kim tarafından yapıldığı incelendiğinde; meskenin badana/boyası hariç tüm işlerin ekseriyetle bir hanehalkı ferdi tarafından üstlenildiği görüldü. Hanehalkı ferdi tarafından en fazla üstlenilen işler sırasıyla, yüzde 97,5 ile sofranın kurulup kaldırılması, yüzdi 97,4 ile bulaşık yıkama (makineyle bile olsa) ve yüzde 97,0 ile akşamları çay servisi yapma oldu.

Hanehalkı ferdi tarafından yapılan mesken işleri cinsiyete nazaran incelendiğinde, konut işlerini çoklukla bayanların üstlendiği görüldü. Bayanlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile makineyle bile olsa çamaşır ve bulaşık yıkama, yüzde 85,4 ile yemek yapma ve konutun günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi.

Yaşlılara çocukları baksın

Çocuk ile ilgili bireylerin algıları incelendiğinde, bireylerin yüzde 83,1’i çocukların anne ve babasına yaşlılıklarında bakması gerektiğini düşündü.

Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle;

– Evlenirken evlilik kontratı yapanların oranı yüzde 1,4 oldu.

– En değerli evlenmemeyi düşünme nedeni eğitime devam etmek.

– Birinci evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında gerçekleşti.

– Bayanlar için uygun görülen birinci evlenme yaşı yüzde 47,8 ile 25-29 olarak belirtildi.

– Eğitimine devam etmek istemesine rağmen yarıda bırakan bayanların oranı yü zde 10.6 oldu.

– Bayanların çalışması ve toplumsal hayata katkıda bulunması yüzde 82,6’lık bir oranla kıymetli bulundu.

– 65 yaş üstü bireyler yüzde 31’e yakın bir bölümü konutta bakımı hizmeti almak istediğini, yüzde 27’si çocuklarının yanında kalmayı, yüzde 15’i de huzurevine gitmeyi istediğini belirtti.

DİĞER GALERİLER