Resmi Gazete’de bugün (04.04.2022)

04 Nisan 2022 50 views 0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Başşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

DİĞER GALERİLER