Resmi Gazete’de bugün (05.04.2022)

05 Nisan 2022 43 views 0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİK

–– Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/1450 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/21340 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2018/6319 Müracaat Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KONSEYİ KARARI

–– Yüksek Seçim Heyetinin 24/03/2022 Tarihli ve 124 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

DİĞER GALERİLER