Medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL’ye ulaştı

07 Nisan 2022 36 views 0

Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Taşınabilir Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) ismine bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

Medya yatırımları 2’ye katlanma potansiyeline sahip

Dünya genelindeki 42 ülkede medya yatırımları bir evvelki yıla oranla yüzde 28,69 büyürken Türkiye’nin bu hacim içerisindeki hissesi yüzde 0,47 oldu. Türkiye dijital medya yatırımlarının klasik medya yatırımlarına oranı ise, 42 pazar içinde 5. sıraya geldi ve bir evvelki yıla nazaran yükselerek pozisyonunu güçlendirdi. Yapılan hesaplamalara nazaran, ülkemizde medya yatırımlarının GSYH içindeki oranının 2’ye katlanma potansiyeli olduğu öngörülüyor.

Reklam yatırımı en büyük olan dallar perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri

Reklam ve Medya Yatırımları Raporu’na nazaran, reklam yatırımları “en büyük sektörler” perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri olurken “en çok büyüyenler” ise sırası ile bilgi teknolojileri, otomotiv ve turizm oldu.

TV reklam yatırımlarındaki artış yüzde 43’ün üstünde

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 42,41 oranında hisse alarak 7 milyar 190 milyon TL’ye ulaşan TV medya yatırımları, geçen yıla nazaran yüzde 43,65 artış gösterdi. Yatırımlarda, 2021’in birinci yarısındaki rekor büyümenin (%54) baz tesirinin ikinci yarıya taşındığı gözlemlendi.

Covid-19’un izlenmedeki müspet tesiri yılın ikinci yarısında sıfırlanmış olsa da, TV’ye karşı yüksek talebin yıl boyunca homojen biçimde gerçekleştiği gözlemlendi. Bu talebin oluşturduğu yüksek doluluk oranlarının olumlu tesiriyle, Grpxsn bedelinde %1’in de altında çok hudutlu bir düşüş gerçekleşti. Yatırımlarını artıran dallar içinde, bilhassa e-ticaret kategorisinin son yıllardaki süratli yükselişinin kesintisiz devam ettiği de gözlemleniyor.

En büyük hisse dijital medyanın

2021 yılı itibariyle, dijital medya yatırımları dijital partner ve direkt satın alma olarak iki ana başlıkta raporlanmaya başlandı. Dijital partnerler, marka yaratan, marka kıymetini koruyan ve büyüten organize medya bölümü, direkt satın alma ise kimi e-ticaret firmaları, KOBİ’ler, oyun siteleri üzere kendi imkanlarıyla yatırım ve süreç yapan kuruluşları tanımlanıyor.

Bu doğrultuda dijital partnerlerle yapılan yatırımlar yüzde 46,7 hisse ile 7 milyar 924 milyon TL, direkt satın alma ile gerçekleşen medya yatırımları ise 10 milyar 943 milyon TL olarak raporlandı. Toplam dijital medya yatırımları ise 18 milyar 867 milyon olarak raporda yer aldı.

Dijitalleşmenin, Mart 2020 itibariyle pandeminin tesiriyle sürat kazandığı ve 2021’de de bu tesirin devam ettiği gözlemlendi. 2021 yılında gerçekleşen dijital medya yatırımları içerisinde toplumsal medya yüzde 60,5 ve native yüzde 3 hisseye sahip oldu. Platforma nazaran taşınabilir yüzde 73, satın alma biçimine nazaran ise programatik yüzde 78 hisse sahibi oldu.

Mobilin dijitaldeki kullanım hissesi yüzde 73

Dijital Medya Yatırımları’nın yüzde 73’ü taşınabilir, yüzde 27’si ise PC üzerinden gerçekleşti. 2020 yılında 5.270 milyon TL olan Taşınabilir Medya Yatırımı 2021 yılında 13.773 milyon TL’ye yükseldi. Birebir biçimde toplam gösterilen web sayfası trafiğinin yüzde 70’i taşınabilir telefonlar üzerinden gerçekleşti.

Bilhassa pandemi müddetince tüketicilerin ağır toplumsal medya kullanımı ile Türkiye’de toplumsal medya kullanıcı sayısı 69 milyona ulaştı. Reklamverenlerin de toplumsal medya üzerindeki reklamlarını artırmaları sonucunda taşınabilir, dijital yatırımlar içerisinde yüzde 60,49’luk (11.413 milyon TL) hisse alarak toplumsal medya kanalları taşınabilir medya yatırımlarında birinci sırada yer aldı.

Basındaki büyüme yüzde 6,43

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,6’lık hisse alarak 445 milyon TL olarak gerçekleşti, geçen yıla nazaran yüzde 6,43 artış gösterdi. Pandemi öncesi raporlanan 2019 yılı medya yatırımları (503 Milyon TL) ile karşılaştırıldığında enflasyon tesiri hariç küçülme gözlemlendi.

Pandemiyle birlikte tüketicinin haber takibinin dijital mecraya yönelmesinin kalıcı bir eğilim haline geldiği anlaşıldı. Tiraj ve erişimin artmaması, reklamverenin yazılı basına ve bilhassa gazeteye ilgisinin azalmasına sebep oldu. Reklam sütun*cm kullanımları düşerken, enflasyon tesiriyle işgücü dışında en kıymetli maliyetler olan kağıt ve mürekkepte global artışlar, gazete ve mecmualar üzerinde değerli baskı ögeleri haline geldi.

Açıkhava süratle toparlanıyor

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 5,6’lık hisse alan açıkhava 946 milyon TL olarak gerçekleşti, geçen yıla nazaran yüzde 34,58 artış gösterdi. Pazarlama bölümünün talebinin yükseldiği, açıkhava ünitelerinin çeşitlendiği, açıkhava kullanımının yaratıcı çalışmalara ve medya planlamasına çok daha uygun bir ortam sağladığı görüldü. Açıkhava envanterine yeni katılan reklam alanları da bu büyümeyi etkiledi. Açıkhava kesiminde, 2022 yılında yeni ihaleler ve yeni yatırımlar, hasebiyle yeni reklam alanları görülmesi bekleniyor.

Radyoya yatırım oranı yükseliyor: 2022 amacı 1 milyar TL

Radyo medya yatırımları Covid-19 nedeniyle mayıs ve aralık aylarında yaşanan tam kapanmaya karşın geçen yıla nazaran yüzde 41,36 artarak, yüzde 2,5 hisse ile 417 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış ve 2022 yılının birinci üç ayına ilişkin bilgiler radyoların 2022 yılı sonu gayelerini bir milyar liraya yükseltmesini sağladı.

Sinemanın 2022 yılında pandemi öncesi kıymetlerine ulaşması bekleniyor

Sinema salonlarının pandemi sebebi ile 2021 yılının temmuz ayında açılabilmeleri sebebiyle sinema yatırımları 31 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema, 2022 yılının birinci çeyreğinde 38 yerli ve 50 yabancı sinemanın vizyona girmesiyle, toplam 16 milyon, mart ayında ise 7 milyon seyirciye ulaşarak tüm vakitlerin en yüksek mart ayı performansını gerçekleştirdi. 2022 yılında sinema kesiminin tekrar pandemi öncesi bedellerine ulaşması bekleniyor.

Tüketicilerin medya tüketim alışkanlıkları ve çevrimiçi davranışları, pazarlama trendlerini belirliyor

Raporda pazarlama dünyasını etkileyecek değişen tüketici davranışları da değerlendirildi. Covid-19 sürecinde değişen tüketici davranışlarının vakitle alışkanlıklara dönüştüğüne dikkat çekildi. Tüketicilerin internette günde 6 saat 54 dakika, müzik servislerinde 3 saat 24 dakika, toplumsal medyada 2 saat 25 dakika, televizyonda ise 1 saat 31 dakika geçirdiği, dijital mecralarda bu kadar çok vakit geçiren bireylerin davranışlarının markaların pazarlama çalışmaları için yol gösterdiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER