Dört perakendeciden üçü fiyat artışı bekliyor

11 Nisan 2022 36 views 0

Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende İtimat Endeksinin 147. sayısı yayımlandı.

Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende İnanç Endeksinin ZİRVE, Mart 2022’de bir evvelki aya nazaran 3,2 puanlık azalış, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan pahasını aldı. İşlerin durumuna ait değerlendirmeler geçen yıla kıyasla berbatlaştı.

ZİRVE, Mart 2022’de bir evvelki aya nazaran 3,2 puanlık azalış, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan pahasını aldı. Mart 2022’de ZİRVE anketine katılan perakendecilerin yüzde 63,4’ü geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtirken, bu oran Şubat 2022’de yüzde 42,8 düzeyindeydi. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve konut içi kullanım ürünleri” kesimi Mart ayında perakende inancı en fazla artan bölüm oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mart ayı perakende itimadında en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ait satış beklentilerinin istikrar kıymeti Mart 2022’de -7,6 puan oldu. Buna nazaran önümüzdeki 3 aya ait satış beklentileri, bir evvelki aya nazaran 3,0 puan, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 9,7 puan arttı.

İşlerin durumuna ait değerlendirmeler geçen yıla kıyasla berbatlaştı. İşlerin (geçen yılın birebir periyoduna göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mart 2022’de -61,8 puan bedelini alarak Şubat 2022’ye nazaran 1,0 puan artarken, Mart 2021’e nazaran 15,8 puan azaldı.


Satış fiyatı beklentisi arttı

ZİRVE anketine soru bazında bakıldığında, Mart 2022’de, “işlerin geçen yıla nazaran durumu” ve
“gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” dışındaki tüm kıymetlendirme ve beklentiler Mart 2021’e
kıyasla olumlu istikamette değişirken, “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” ise kıymetli oranda
arttı. Bir evvelki aya kıyasla bakıldığında ise “mevcut stok düzeyi”, “önümüzdeki 3 ayda satış
beklentisi” ve “işlerin geçen yıla nazaran durumu” dışındaki tüm kıymetlendirme ve beklentiler
Şubat 2022’ye kıyasla olumsuz tarafta değişirken, “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi”
arttı.

DİĞER GALERİLER