Resmi Gazete’de bugün (12.04.2022)

12 Nisan 2022 39 views 0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/117, K: 2022/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/19000 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2019/16011 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/22743 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Heyetinin 24/12/2021 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2021/4 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

DİĞER GALERİLER