Ar-Ge harcamaları 9,3 milyar lira arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2020 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’ sonuçlarını açıkladı. Buna nazaran, Ar-Ge …

26 Ekim 2021 45 views 0
reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2020 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.

Buna nazaran, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesi 2019’da yüzde 1,06 iken 2020’de yüzde 1,09’a yükseldi. Ar-Ge harcaması, 2020’de bir evvelki yıla kıyasla 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon liraya ulaştı.

Ar-Ge harcamalarında en büyük hisse yüzde 64,8 ile mali ve mali olmayan şirketlerin oldu, bunu yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti.

Kar gayesi olmayan kuruluşlarca yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki hissesi ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. İşçi harcamaları yüzde 52,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

2020 yılında yapılan Ar-Ge harcamalarının yüzde 57,2’sinin finansmanı mali ve mali olmayan şirketler tarafından sağlanırken, yüzde 28,4’ü genel devlet, yüzde 12,3’ü yükseköğretim, yüzde 2’si yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1’i yurt içi başka kaynaklarca finanse edildi.

Ar-Ge çalışanı sayısı 200 bine yaklaştı

Geçen yıl 199 bin 371 kişi tam vakit muadili (TZE) cinsinden Ar-Ge işçisi olarak çalıştı.
Kesimler prestijiyle dağılıma bakıldığında ise TZE cinsinden Ar-Ge çalışanının yüzde 65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 29,9’u yükseköğretimde ve yüzde 4,7’si kar hedefi olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet bölümünde yer aldı.

TZE cinsinden bayan Ar-Ge çalışanı sayısı 2020’de 63 bin 655 bireyle toplamın yüzde 31,9’unu oluşturdu.

Tahsil durumuna nazaran Ar-Ge çalışanının yüzde 33,1’inin lisans eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 32,1 ile doktora ve muadili, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile meslek yüksekokulu, yüzde 5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge çalışanının eğitim durumuna nazaran dağılımı ise yüzde 45,7 ile lisans, yüzde 21,4 ile yüksek lisans, yüzde 19 ile doktora ve muadili, yüzde 7,2 ile meslek yüksekokulu, yüzde 6,8 ile lise ve altı oldu.

İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması 2. Seviye’ye nazaran, birebir periyotta Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 32,5 ile Ankara oldu. Bu kenti yüzde 25,6 ile İstanbul, yüzde 10,6 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi izledi.

İmalat endüstrisinde Ar-Ge faaliyeti yürüten teşebbüsler teknoloji seviyelerine nazaran sınıflandırıldığında, 2020’de imalat endüstrisinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon lira fiyatındaki Ar-Ge harcamasının yüzde 44,7’sinin yüksek teknoloji alanında yer alan teşebbüsler tarafından gerçekleştirildiği görüldü.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT