Bakanlık’tan helal belgesiyle ihracat yapacaklara destek

İhracatçıların dünya pazarlarına emniyetli eserlerle girmesi, “Türk malı” ibareli eserlerin prestij kazanması ve helal evraklı eserlere yönelik …

13 Ekim 2021 19 views 0
reklam

İhracatçıların dünya pazarlarına emniyetli eserlerle girmesi, “Türk malı” ibareli eserlerin prestij kazanması ve helal evraklı eserlere yönelik tüketici inancının artırılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal dokümanları, Bakanlık tarafından verilen takviyeler kapsamına alındı.

Bakanlık, “Pazara Giriş Dokümanlarının Desteklenmesine Ait Karar”da güncellemeye giderek, karar kapsamında desteklenecek evraklar ortasında HAK tarafından akredite edilmiş kurumlarca verilen helal evraklarını de ekledi. Buna nazaran, yalnızca HAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal evrakları dayanak kapsamında pahalandırılacak.

Karar uyarınca, şirketler tarafından, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş dokümanlarının belgelendirme süreçleri ile orta malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların muhakkak bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

Buna nazaran, şirketlerin, helal dokümanı üzere pazara giriş dokümanlarına ait masrafları yüzde 50 oranında desteklenecek. Karar kapsamında pazara giriş evraklarına yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolara kadar takviye verilecek. Şirket başına 250 bin dolarlık üst hudut, bir takvim yılı içinde yapılan müracaatlar temel alınarak hesaplanacak.

HAK nedir?

HAK, Türkiye’nin de üyesi olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT/OIC) bağlı olarak vazife yapan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan ve uyumlaştırılarak ulusal standart haline getirilen OIC/SMIIC standartlarına nazaran akreditasyon hizmeti sunuyor ve tekrar bu standartlar çerçevesinde helal dokümanı düzenleyen belgelendirme kuruluşlarını akredite ediyor. HAK, Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olarak misyon yapıyor.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT