Bankacılık dalında net kâr artışı 3. çeyrekte 5 katı aşacak

Şebnem TURHAN Borsa İstanbul’da şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ait finansallarının açıklanması evvelki gün itibariyle başladı. Bankacılık …

Bankacılık dalında net kâr artışı 3. çeyrekte 5 katı aşacak
Son Güncelleme: Whatsapp

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ait finansallarının açıklanması evvelki gün itibariyle başladı. Bankacılık dalında ise birinci bilanço 26 Ekim’de Akbank ile gelecek. Araştırma ünitelerinin yaptığı varsayımlara nazaran bankaların net karının ikinci çeyreğe nazaran yaklaşık yüzde 17, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran ise yüzde 400’ü aşan yani beş kattan fazla artması bekleniyor. Finans dışı kesimlerde ise geçen yıla nazaran net satış gelirlerinde ve net karlarında yüzde 150’yi aşan yani 2.5 kattan fazla artış beklentisi var.

■ DENİZ YATIRIM

Bilanço dönemiyle birlikte araştırma kurumları beklenti raporlarını da yayımlamaya başladı. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma’nın borsada süreç gören 7 bankayı içeren kapsamlı raporuna nazaran üçüncü çeyrekte bankacılık bölümünün geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran net karlarında yüzde 415 düzeyinde artış bekliyor. Bu bankacılık dalında net karın beş kattan fazla artmış olduğunu ortaya koyuyor. Bankaların böylelikle öz sermaye karlılıklarının ikinci çeyreğe nazaran 1.5 puan, geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yaklaşık 31 puan artış ile yüzde 47 düzeyine ulaşabileceğini öngördü. Deniz Yatırım’ın toplam dalda net kar beklentisi ise 73.4 milyar lira düzeyinde. Deniz Yatırım bankacılık bölümünde üçüncü çeyrekte öne çıkan dinamikleri TL kredilerdeki büyümenin bir evvelki periyoda nazaran sürat kesmiş olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi, TL mevduatın krediye dönüşüm oranının evvelki çeyreğe nazaran 10 puan kadar uygunlaşması ve güçlü etkin kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması formunda sıraladı. Güçlü gelen karlarda ise ana ögeleri Deniz Yatırım kredilerin yine fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasında toparlanmanın sürat kaybetmesine karşın devam etmesi, TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj katkısının evvelki çeyreğe nazaran daha yüksek olması, kurul gelirlerindeki güçlü seyrin devamı ve enfl asyondaki yükselişe bağlı olarak operasyonel sarfiyatların de yüksek gerçekleşmesi olarak belirtti. Yıllık bazda kar artışlarının kamu bankalarında geçen yıl takip edilen düşük baz nedeniyle daha yüksek olabileceği kaydedilen Deniz Yatırım raporunda özel bankalar tarafında yıllık kar büyümesi ile birlikte öz sermaye karlılığı da dikkate alındığında Akbank ve Garanti BBVA’nın biraz daha ön planda olabileceğini vurguladı.

■ İŞ YATIRIM

İş Yatırım ise geçen yıla nazaran yüzde 412 net kar artışı beklediği bankacılık kesimine ait raporunda artan kredi/mevduat kredilerinin yanında TÜFEX menkul değerlerinin artarak devam eden gelir katkısı net karları çok olumlu etkilemeye devam ettiğini belirterek bunun yanında çeyrekte daha düşük yazılan swap maliyetleri ile yüksek seyreden döviz ve menkul değer trading gelirleri genel karlılığa olumlu katkı yapmayı sürdürdüğünü söz etti. Özel bankaların karşılık sarfiyatları düşerken, güçlü gelirden yararlanan kamu bankaları hür karşılık dahil olmak üzere karşılık oranlarını da artırmak emeliyle karşılık masraflarını çeyreklik bazda kıymetli biçimde artırdıkları kaydedilen raporda “Burada etkin kalitesinin yüksek seyrettiğini, yüksek ayrılan karşılıkların daha çok ihtiyatlılık emeliyle ayrıldığını belirtelim. Çeyreklik bazda en kuvvetli kar artışı kaydedecek bankalar olarak Halkbank ve Garanti BBVA ön plana çıkıyor çeyreklik bazda daha düşük net kar açıklamasını beklediğimiz bankalar ise Vakıfbank ve Albaraka” denildi.

■ VAKIF YATIRIM

Vakıf Yatırım araştırma kapsamında bulunan bankaların 3Ç22 periyodunda toplam net karının, bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 21,4, yıllık bazda ise yüzde 414,5 yükseliş ile 67.9 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyor. Mevduat bankalarının, 2022 yılı üçüncü çeyrekte güçlü TÜFEX gelirlerinin katkısı ile Halkbank’ın çeyreksel bazda yüzde 53,3 yükseliş ile net karını en fazla artıran banka olacağını öngören Vakıf Yatırım üçüncü çeyrekte bir evvelki çeyreğe kıyasla takibimizdeki tüm bankaların karında artış beklerken, en az artışın ise öbür bankalara göre daha az artmasını beklediğimiz TÜFEX gelirlerinin yanı sıra yüksek baz tesirinin sonucunda yüzde 6,4 ile İş Bankası’nda görüleceğini kıymetlendirdi. 3Ç22’de takibinde bulunan bankaların toplam kredi hacminde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 9,7, toplam mevduat hacminde ise yüzde 16,0 büyüme öngören Vakıf Yatırım bankaların toplam net faiz gelirlerinde çeyreksel yüzde 37,5 artış, komite gelirlerinde ise yüzde 14,5 yükseliş kestirim etti.

■ AK YATIRIM

Ak Yatırım araştırma kapsamındaki bankalarda üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran net kar toplamında yüzde 12 artış beklerken fonlama maliyetinin artışının çekirdek net faiz marjını baskıladığını, TÜFE tahvil gelirinin ise kâra dayanak verdiğini belirtti. Ak Yatırım raporunda problemli kredi intikalleri düşük kalmasına karşın, bankaların önümüzdeki devrin risklerini dikkate alarak karşılık oranlarını artırması ve/veya hür karşılık ayırması enflasyona bağlı kâr artışının sonlu kalmasına neden olduğu söz edildi. Banka kâr artışlarında Ak Yatırım; Garanti, Yapı Kredi ve Halkbank’ın öne çıktığını, yüklü özgür karşılıklar nedeniyle Vakıfbank ve Albaraka’nın kârlarında gerileme ve TSKB’nin kârında sonlu artış beklediğini lisana getirdi. İş Bankası’nda ise muhasebe prosedürü nedeniyle hudutlu ölçüde TÜFE tahvil geliri katkısı ve birinci altı aya nazaran bariz karşılık sarfiyatı nedeniyle net kâr artışının sonlu kalmasını öngördü.

■ GARANTİ YATIRIM

Garanti Yatırım bankacılık kesiminde güçlü kar artış momentumunun devamını beklerken araştırma kapsamındaki bankaların üçüncü çeyrekte yüzde 9 çeyreksel ve yüzde 417 yıllık artışla, toplam 54.8 milyar TL net kâr açıklamalarını öngördü. Bunun sonucunda, bankaların yılın ikinci çeyreğinde özkaynak karlılığının ise yüzde 45 olacağını varsayım eden Garanti Yatırım TL kredilerde ticari kredilerde yapılan düzenlemeler sonucunda yüzde 14 düzeyine gerileyen bir çeyreksel büyüme yaşanan çeyrekte, kredi-mevduat makasının ise artmaya devam ettiğini kaydetti. Bankalar yaklaşık yüzde 65-75 ortasında kestirimlerle değerledikleri TÜFE kağıtlarından bu çeyrekte de kıymetli katkı alacağını vurgulayan Garanti Yatırım bu çeyrekte öne çıkan değerli gelişmelerden birinin de artan işçi ve tanıtım maliyetleri sonucu bankaların faaliyet masraflarının yıllık olarak yüzde 114 artması olacağına işaret etti. Kapsamındaki bankalardan, Akbank ve Halkbank’ın çeyreksel bazda kısmen daha güçlü kar artışı gerçekleştirmesini bekleyen Garanti Yatırım yüzde 23 çeyreksel kar büyümesi beklediği Akbank’ın kredi piyasasında pazar hissesini koruduğunu ve bölüme paralel büyüdüğünü belirtti. Garanti Yatırım raporunda şu noktalara dikkat çekildi: “Akbank’ta büyüme daha çok ferdi ve KOBİ segmentinden gelirken, yeni müşteri kazanımları sonucunda vadesiz mevduatta kıymetli artış yaşadı. Bankanın TÜFEX hariç net faiz marjında hafif daralma bekliyoruz. 100 baz puan artmasını beklediğimiz TL kredi makasına karşın artan regülasyon tesiri marjı kısmen baskıladı.

Aktif kalitesi tarafında banka evvelki çeyreklere benzeri bir halde dala nazaran olumlu ayrışıyor. Halkbank büyüme tarafında öbür bankalara paralel, kredi makası tarafında ise çeyreklik 40 baz puan artış ile bölüme nazaran daha düşük performans gösteriyor. Halkbank’ın 120 milyar TL’yi bulan toplam TÜFEX portföyü ise net faiz gelirlerini destekleyici fonksiyon görüyor. Karşılıklar tarafında ise çeyreksel bazda çok önemli bir artış görüyoruz, bilhassa emeklilik promosyonları masraflarının yaratmış olduğu masraf yükü net karı aşağı çekiyor. İş Bankası karlılık manasında yatay bir görünüme sahip. TÜFE kağıtları muhasebe yolunun farklı olmasından ötürü öbür bankalar kadar bu noktada olumlu ayrışamayan bankanın net karşılık sarfiyatlarında de kısmen artış bekliyoruz. Çeyreksel kar daralması yaşamasını beklediğimiz Vakıfbank ise karşılık masraflarının en çok artış yaşandığı banka olarak görünüyor.”

Finans dışında öne çıkan dal havacılık

Deniz Yatırım’ın raporuna nazaran finansal olmayan şirketlerde net satış gelirlerinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran artış beklentisi yüzde 149, ikinci çeyreğe nazaran ise yüzde 13 düzeyinde bulunuyor. Finans dışı şirketlerin net karının geçen yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 152 artmasını öngören Deniz Yatırım’ın ikinci çeyreğe nazaran yükseliş öngörüsü ise yüzde 17. Deniz Yatırım finans dışı tarafta, uygunlaşan eser marjları ile Tüpraş, yükselen ünite fiyatlar eşliğinde Hektaş, güç segmenti öncülüğünde Alarko, yenilenebilir güçte Galatawind ve Aydem, finans ve finans dışı segmentlerin katkısıyla Koç Holding ve Sabancı Holding, yolcu trafiğindeki güçlenme ve ünite gelirlerde artış ile havacılık bölümü payları fiziki mağaza sayısındaki artış, yüksek seyreden besin enflasyonu, öz markalı eserlere olan talebin artması ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile Şok Marketler, güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesi ile Turkcell’in kuvvetli sonuçlar açıklayacağını varsayım etti. Garanti Yatırım ise kapsamındaki banka dışı şirketlerde ise yıllık bazda yüzde 205 kar artışı beklerken yüzde 177 yıllık FAVÖK ve yüzde 163 yıllık satış büyümesi varsayımında bulundu. Yurtiçi ve yurtdışındaki aktivite seyri, kur hareketleri ve emtia fiyatlarının şirketlerin üçüncü çeyrek faaliyet performansları üzerinde tesir yaratmasını öngören Garanti Yatırım üçüncü çeyrekte bedel kaybetmeye devam eden TL, yüksek enflasyon ve artan güç ve tedarik maliyetleri şirketlerin net kârları ve FAVOK marjlarını etkilediğini vurguladı. Havacılık dalından güçlü sonuçlar bekleyen Garanti Yatırım Şişecam’ın da üçüncü çeyrekte TL’nin zayıflığının olumlu katkısı, hacim ve eser fiyat artışlarının dayanağı ile yıllık olarak güçlü sonuçlar açıklayacağını düşündü. Besin perakendecileri yurtiçi enflasyonist ortamdan müspet etkilenmeye devam ederken, içecek kesimi ise milletlerarası faaliyetlerin değerli katkısıyla gücünü müdafaasını öngördü. İş Yatırım da geçen yılın tıpkı devrine nazaran üçüncü çeyrekte FAVÖK ve net karını en yüksek oranda arttırması beklenen şirketler ortasında havacılık bölümü şirketlerinin ön plana çıktığını lisana getirdi.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.