Elektrikte TRT payını kaldıran yasa teklifi Komisyon’dan geçti

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren …

23 Kasım 2021 27 views 0
reklam

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinde kabul edildi.

Teklife nazaran, Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, sadece bilgisayar programlarına ait olarak sağlanan ve hami programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, tüm eser, icra, fonogram, üretim ve yayınları kapsayacak halde genişletiliyor.

Bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri tarafından müsaadesiz kullanımları engellemek emeliyle öngörülen teknolojik tedbirleri etkisiz kılmaya yönelik eser ve araçların ticaretini yahut tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı münasebeti de dikkate alınarak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve pak su havuzu heyetimi için karada zorunlu gereksinim alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde “kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı ziraî desteklemelere aracılık yapamayacağı” düzenlemesinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesi kaldırılıyor.

Fonksiyonelliği kalmayan Elektrik Gücü Fonu Mutabakatları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş kararlar de yürürlükten kaldırılıyor.

Mesleksel eğitim stajına devlet katkısı
Mesleksel eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin fiyatı, taban fiyatın yüzde 50’sinden aşağı olamayacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu imtihanına direkt katılabilecek.

Mesleksel eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda tahsil gören öğrencilere ödenebilecek en az fiyatın; yirmiden az işçi çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleksel eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek fiyatın tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

Ayarı gerçek olmayan ölçü aletleri

Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde yahut ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan şikayet muayenelerinde ayarı gerçek olmayan ölçü aletlerini kullanan bireye, ölçü aletinin cinsine ve kullanıldığı işin niteliğine nazaran 270 liradan 2 bin 700 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıyeten bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Fakat ayarın gerçek olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu şahıslara idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı dikkate alındığında “damgası kopmuş yahut bozulmuş ölçü aletini kullanma” fiili ile “ayarı gerçek olmayan ölçü aletini kullanma” fiili için dağıtım şirketi ve abone pozisyonundaki vatandaşa direkt kusur atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; lakin ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında süreç tesis edilebilecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların işletme hakkı verilmesi yahut periyodu formülüyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları sonucunda imzalanan 49 yıldan az periyodik kontrat müddetleri, müracaat gerçekleştirilmesi ve kontrattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde “Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” kurulacak.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT