EPDK, katılma payı oranlarını açıkladı

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) katılma hissesi oranlarına ait heyet kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna …

22 Aralık 2021 42 views 0
reklam

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) katılma hissesi oranlarına ait heyet kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, doğal gaz piyasasında ilgili kanun uyarınca, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi hukuksal şahısların ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı iştirake hissesine ait oran, 2021 faaliyet devrine ait düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı fiyatının yüzde 0,05’i (on binde beş), bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi hukukî bireylerin 2022’de ödemekle yükümlü oldukları katılma hissesine ait oran 2021 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, sürece, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve hukuksal bireylerin 2022’de ödemekle yükümlü olduğu 2021 iştirak hissesine ait oran, gelir tablosunda yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ait net satış meblağının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak belirlendi.

Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve hukukî şahısların gelecek yılda ödeyecekleri 2021 katılma hissesi oranı ise alt başlıklar dahil sıfır oldu.

LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisansı sahibi hukukî şahıslar ise, 2022’de ödemekle yükümlü oldukları 2021 iştirak hissesine ait oran, 2021’de gelir tablolarında yer alan lisans kapsamındaki yürütülen faaliyetlerine ait net satışlar meblağının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak açıklandı.

Bu piyasada faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve hukukî şahısların 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı iştirak hissesine ait oran ise sıfır olarak duyuruldu.
Kelam konusu kararlar, 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan, EPDK tarife uygulama devri dağıtım faaliyeti kalite faktörü uygulamasına ait tarz ve temellerde değişiklik yapılmasına dair metot ve asılları ile yükümlülük transfer platformunun işletilmesine ait yöntem ve asılları yayımladı. Bu tarz ve temeller, yayım tarihi prestijiyle uygulamaya girecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM