Net Haber Türk

“Gider kısıtlamasıyla gizli vergi artışı geldi”

Resmi Gazete’de yayımlanan iki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile vergi mevzuatında kritik değişikliğe gidildi. Birinci kararda, işletmelerin kullandığı …

05 Şubat 2021 - 9:16 'de eklendi.
“Gider kısıtlamasıyla gizli vergi artışı geldi”

Resmi Gazete’de yayımlanan iki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile vergi mevzuatında kritik değişikliğe gidildi. Birinci kararda, işletmelerin kullandığı yabancı kaynağın öz sermayeyi aşan kısmına ait yapılan masrafların yüzde 10’unun masraf olarak kabul edilmeyeceği karara bağlandı. İkinci kararda ise birden fazla yıla yaygın inşaat işlerine ait hakediş ödemelerindeki kesilen peşin vergi oranı yüzde 3’ten yüzde 5’a yükseltildi.

Düzenlemeleri DÜNYA’ya kıymetlendiren TÜRMOB Lideri Emre Kartaloğlu, sarfiyat kısıtlaması uygulamasının bir manada bâtın vergi artışı olduğunu belirtirken, bu maliyet artışının fiyatlara yansıyacağını, bunun da enflasyon olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Kartaloğlu, bunun birebir vakitte yabancı sermaye yatırımlarını da olumsuz etkileyeceği ikazında bulundu.

“Vergide bâtın artış yapıldı”

Bilhassa pandemi ortamında kapanan ya da faaliyeti kısıtlanan işletmelerin ayakta kalabilmek için bankalardan kredi takviyesi almak zorunda kaldıklarını belirten Emre Kartaloğlu, böylesine sıkıntı bir periyotta faiz ve gibisi sarfiyatların indirimine kısıtlama getirilmesinin vergi oranlarının fiili olarak artırılıp mükelleflerin güç duruma düşmesi manasına geldiğini bildirdi.

“Mükellefi kayıt dışına iter”

Kartaloğlu, kayıt dışı iktisadın önlenmesi için mükelleflerin bütün masraflarının indirilmesinin daha hakikat iken finansman masraflarının yüzde 10’unun sarfiyat kabul edilmemesinin bâtın vergi artışı olduğunu, bunun mükellefi kayıt dışına iteceğini bildirdi. Çağdaş vergi sistemlerinin gerçek sarfiyatların tamamının hasılattan indirilmesine müsaade verdiğinin altını çizen Kartaloğlu, “Bu cins kısıtlama uygulamaları vergi sistemimizi büsbütün çağdaşlıktan uzaklaştırmakta ve direkt yabancı sermaye yatırımlarını olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Vergilendirilecek gelirin ‘safi gelir’ olduğunu ve sarfiyatların kısıtlamaya tabi tutulmasının gayrisafi gelirin vergilendirilmesi manasına geldiğini kaydeden Emre Kartaloğlu, maliyeti artan işletmelerin bunu fiyata yansıtacağı ve enflasyonda artış olacağı ikazında bulundu.

“İnşaat şirketleri finansman sorunu altında kalır”

Yıllara sari inşaat işlerindeki peşin vergi oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltilmesini de kıymetlendiren Kartaloğlu, 1 Mart’tan itibaren ihale makamları tarafından yapılacak hakediş ödemelerinden yapılacak peşin vergi kesintisinin artırılacağını söyledi. Şirketlerin bu kesintilerin mahsubunu 1 yıl içinde yapabildiğine değinen Kartaloğlu, bu işleri yapan firmaların önemli finansman külfeti altında kalacaklarını söyledi.

Büyümeyi olumsuz tesirler

Gelir Yönetimi E. Strateji Geliştirme Daire Lideri, Yeni İktisat Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, işletmelerin gerçek olarak katlandıkları ve fiilen ödedikleri finansman sarfiyatının bir kısmının götürü yaklaşımla masraf olarak kabul edilmemesinin, daha fazla vergi alınması manasına geldiğini söyledi. Bunun doğal olarak bu da işletmelerin finansal yükünü artıracağını kaydeden Karyağdı, “Bu nedenle de yapılan düzenlemenin ekonomik konjonktürden ve stratejilerden bağımsız olmasının büyümeye olumsuz tesir yapacağını düşünüyorum” diye konuştu. Karyağdı, Türk vergi sisteminin gerçek masraf ve maliyetleri dikkate alarak gerçek geliri vergilendirmek temel prensibinden saparak götürü vergilendirme tekniklerine kaymasının çağın gidişatına uygun olmadığını aktardı.

1 yıldan uzun inşaat işlerinde peşin vergi %3’ten %5’e çıktı

Birden fazla yıla yaygın inşaat işlerine ait hak edişlerden peşin vergi olarak yapılan kesinti oranı yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildi. Kelam konusu oran 2007 yılına kadar yüzde 7 olarak uygulanırken, o tarihte yapılan değişiklikle yüzde 3’e düşürülmüştü. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan, birtakım ödemelere ait tevkifat yoluyla yapılacak kesintilere ait oranları düzenleyen 3 farklı Bakanlar Heyeti Kararı’nda değişiklik yapıldı. 2009/14592 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı’nda yapılan değişiklikle birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde yüzde 3 olarak kesinti oranı yüzde 5’e yükseltildi. 2009/14593 sayılı kararın birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve tamirat işleriyle uğraşan kurumlara yapılan hakediş ödemelerinde yüzde 3 olan oran yüzde

5’e yükseltildi. Tıpkı halde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’nci hususunda yer alan, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve tamirat işleriyle uğraşan kurumlara yapılan hakediş öremelerindeki yüzde 3’lük kesinti oranı da yüzde 5’e yükseltildi.

Yabancı kaynağın öz sermayeyi aşan kısmının %10’u vergiden indirilemeyecek

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ait faiz, kurul, vade farkı, kâr hissesi, kur farkı ve gibisi isimler altında yapılan sarfiyat ve maliyet ögeleri toplamının yüzde 10’u gelir ve kurumlar vergisi karlarının tespitinde masraf olarak dikkate alınamayacak.

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER