Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nde değişiklik

SEDDK’nin ‘Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı …

29 Aralık 2021 27 views 0
reklam

SEDDK’nin ‘Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliği’nin ilgili unsurunda yer alan ‘Müsteşarlık’ ibaresi ‘Kurum’ olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.

Kelam konusu yönetmeliğin, 10’uncu hususunun birinci fıkrası, “Gider hissesi, aracı komitesi (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine nazaran Kurum tarafından belirlenecek yol ve asıllar çerçevesinde şirket tarafından belirlenir.” halinde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle sigortadan ayrılma müddetinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan kontratlarda ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri toplamına erken ayrılma kesintisi uygulanamayacak.

Erken ayrılma durumunda sırf birikim primlerine ait kar hissesi toplamının, ilgili mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan meblağının muhakkak bir oranı formunda erken ayrılma kesintisi uygulanabilecek.

Yönetmeliğin 15’inci unsurunun birinci fıkrası kapsamında sonlandırılan kontratlarda, ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ait kar hissesinin toplamı, toplam kar hissesi fiyatından ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kar hissesi fiyatı üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti sonrası sigorta ettirene iade edilecek. Kelam konusu kesinti oranı ise bilgilendirme formu ve poliçenin birinci sayfasında en az 14’lük puntolarla yazılacak.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli kılınan yönetmelik kararlarını, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Konseyi Lideri yürütecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM