Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tüm kurumlar Türkiye Ekonomi Modelini destekleyecek adımlar atacaktır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bahse ait yapılan basın açıklaması şu formda: “Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye İktisat Modeli …

16 Aralık 2021 35 views 0
reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bahse ait yapılan basın açıklaması şu formda:

“Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye İktisat Modeli uygulanırken, para ve maliye siyasetlerinin eşgüdümü ile tüm araçlar faal bir biçimde kullanılacaktır. Bu model ile; üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği periyotlarda yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği periyotlarda düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır.

2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde kıymetli ölçüde uzaklık kat edilmesi, bunun da bölgeler ortası ulaşım imkânlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı; katma kıymetli üretimin ve ihracatın kısa müddette artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Global imkan ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma bedelli ve yeşil üretim yapabilen, cari istikrarı ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati düzeyde elzem olduğunu göstermektedir.

Bu iktisat patikasında, katma bedelli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği kesimlere, global iklim değişikliğinin kıymetli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, tüm kurumlar uyum içinde şeffaf ve öngörülebilir bir biçimde Türkiye İktisat Modelini destekleyecek selektif adımlar atacaktır.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM