Hekimlerden İzmir Gündoğdu’da miting

04 Aralık 2021 129 views 0
reklam

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı sağlık emekçilerinin tepkileri sürüyor. Sağlıkçılar, Ankara ve İstanbul’un ardından bugün saat 13.30’da İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenleyecek. Aile hekimleri, 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren yönetmeliğe karşı hukuk mücadelesi başlatmış iş bırakma eylemleri ve mitingler yapmıştı.

Uz.Dr.Funda Müftüoglu

İZAHED İzmir Aile Hekimleri Derneği Yön.Kur.Bsk Uz.Dr.Funda Müftüoğlu,

İnsanüstü gayretle pandemiyle savaşta cephede en ön safta yer alan aile sağlığı hekim ve çalışmalarına 30 Haziran gecesi yayımlanıp 1 Temmuzda yürürlüğe sokulan Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği balyoz gibi inmiş, takdir ve teşekkür bekleyen birinci basamağa darbe vurulmuştur. Asm lerin sorunlarına bırakın çözüm bulmayı , sorunlara yeni sorunlar ekleyen,hak kayıplarına, sözleşme feshini kolaylaştırması sebebiyle işgüvencesinin tehlikeye girmesine yol açan bu yönetmelik sahada ” ceza yönetmeliği ” olarak yankı bulmuştur.

Yönetmeliğin iptali için AHEF , il dernekleri, tabip odası ve sendikalar yaklaşık beş  aydır gerek basın yoluyla  gerekse sosyal medya yolu ile yönetmeliği kamuoyuyla paylaşıyor. Bu hususta 16 ve 27 Ağustosta iki gün iş bırakma kararı alan hekimler ve aile sağlığı çalışanları da şimdi anayasayla çerçevesi çizilmiş grev hakkını kullandıkları gerekçesiyle bazı illerde maaş kesintisi hatta beraberinde cari gider kesintisi ile karşı karşıya kalmış durumda.

Pandeminin pelerinsiz kahramanları Covid e karşı aşı silahını kuşanmış çarpışırken, bir başka cephede de temel insan hakkı olan çalışma barışı  huzuru ve iş güvenliğini tehdit eden bu yönetmeliğin iptali için savaşıyor.

Mücadele;  birinci basamağın hakkaniyetli ve adil çalışma koşullarına sahip olup iyi hekimlik yapabilmesi adınadır.

Bu sebepledir ki ; SUSMUYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ diyoruz. Dedi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM