İş gücü girdi endeksi, üçüncü çeyrekte yüzde 9,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın temmuz-eylül periyoduna ait iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna nazaran, sanayi, inşaat ve …

22 Kasım 2021 15 views 0
reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın temmuz-eylül periyoduna ait iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna nazaran, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında takvim tesirlerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 9,9 artış gösterdi.
Alt bölümler incelendiğinde, endeks, sanayi bölümünde yüzde 9,5, inşaat kesiminde yüzde 12,3, ticaret-hizmet dallarında de yüzde 9,7 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül devrinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 13,4 arttı. Endeks, sanayi dalında yüzde 12, inşaat dalında yüzde 15 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 14 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 44,2 yükseldi. Alt dallar incelendiğinde, endeks sanayi kesiminde yüzde 42,3, inşaat bölümünde yüzde 40,9 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 45,9 artış kaydetti.

İstihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül devrinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 1,2 yükseldi. Alt kesimler incelendiğinde, endeks, sanayi dalında yüzde 0,5, inşaat dalında yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 1,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi, tıpkı devirde çeyreklik bazda yüzde 4,6 yükseldi. Endeks, sanayi dalında yüzde 2,5, inşaat dalında yüzde 5 ve ticaret-hizmet kesiminde yüzde 5,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 3. çeyrekte 2. çeyreğe nazaran yüzde 11,3 arttı. Endeks, sanayi kesiminde yüzde 9,3, inşaat bölümünde yüzde 8 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 13,3 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yüzde 29 arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 3. çeyrekte geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 29 arttı. Endeks, sanayi bölümünde yüzde 29,8, inşaat dalında yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 29,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında saatlik çıkar endeksi, temmuz-eylül devrinde geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 27,1 arttı. Endekste sanayi kesiminde yüzde 27,1, inşaat bölümünde yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 28 artış görüldü.

Saatlik kar dışı iş gücü maliyeti endeksi, tıpkı devirde yıllık yüzde 40,6 arttı. Endeks, sanayi dalında yüzde 46,2, inşaat kesiminde yüzde 29,5, ticaret-hizmet dallarında yüzde 38,7 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, temmuz-eylül devrinde çeyreklik bazda yüzde 7,2 arttı. Endeks, sanayi bölümünde yüzde 7,8, inşaat kesiminde yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 7,5 yükseldi.

Saatlik çıkar endeksi, bu devirde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 6,4 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi dalında yüzde 6,7, inşaat kesiminde yüzde 2,8 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 6,9 artış gösterdi.

Saatlik yarar dışı iş gücü maliyeti endeksi, birebir devirde yüzde 11,7 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi kesiminde yüzde 14,1, inşaat kesiminde yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 11 yükseldi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT