İşlenmemiş kıymetli maden ithalatına düzenleme: 20 kilograma kadar izin

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi …

06 Kasım 2021 41 views 0
reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna nazaran, değerli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde Sürece Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere, ithal edilen standart işlenmemiş değerli madenlerin Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü yahut ismini ya da amblemini taşıması zarurî olacak.

DİR Kararı kapsamında, değerli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik bireylerce, her bir ithalat sürecinde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş değerli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu ithalat süreçlerinde, ithalatçı tarafından, minimum olarak standart işlenmemiş değerli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, yükü, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük yönetimlerine beyan edilmesi gerekecek.

İşlenmemiş değerli maden ithalatı süreçlerine ve verilmiş dahilde sürece müsaadelerine ait dataların paylaşımı, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ortasında imzalanacak protokolle belirlenecek yöntem ve asıllar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş değerli maden ithalatını mühlet, ölçü, kişi, süreç ve menşe bazında kısıtlamaya, ithalat yapacakların sağlaması gereken kaideleri, kayıt tertiplerine ait uymakla yükümlü olacakları temelleri, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin form ve müddetlerini belirlemeye yetkili olacak.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT