İSO, sürdürülebilirlik yol haritalarından üçüncüsünü yayınladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere sürdürülebilirlik çerçevesinde milletlerarası ticarette …

16 Kasım 2021 17 views 0
reklam

İstanbul Sanayi Odası (İSO), küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere sürdürülebilirlik çerçevesinde milletlerarası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 bölüm için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam ediyor.

İSO’nun bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 farklı dal için global pazarda yüksek katma bedel üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak hedefiyle hazırladığı rehberlerden üçüncüsünü Maden, Taş ve Toprak Eserleri Sanayi Dalı için açıkladı.

Rehber, İSO bünyesinde faaliyet gösteren ve Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı Sanayi, Mineral Eserler Sanayi, Cam ve Cam Eserleri Sanayi ve İnşaat Gayeli Eserler Sanayi meslek komitelerinin dahil olduğu “Maden, Taş ve Toprak Eserleri Sanayi” Kümesinin gelecek devir sürdürülebilirlik çalışmaları için dala özel yol gösterici öncelikler ve takip göstergeleri sunmak hedefiyle hazırlandı.

Rehberde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ahenk kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı’nda da “Milli Güç ve Maden Politikası”na paralel olarak yıllık 1.000’er megavatlık rüzgar ve güneş gücü şurası gücü geliştirilmesi amacının açıklandığı ve bu doğrultuda Yeşil Tarife ile ilgili altyapı ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğü anımsatıldı.

Bu çerçevede “Maden, Taş ve Toprak Eserleri Sanayi” kapsamında yer alan bölümlerin ise kıymetli iklim ve çevresel tesirleri olduğunun değerlendirildiğine işaret edilen rehberde, global güç tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin yüzde 25’inin ve karbon salımının 3’te 1’inin binalardan kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda bu bölümlerde çevresel tesirleri azaltmanın değerli olduğu vurgulandı.

Çimento, ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’nde birinci beşte

İSO Maden, Taş ve Toprak Eserleri Sanayi rehberinde, Avrupa’nın 2050 yılına kadar dünyanın birinci iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda (AYM) yer alan ‘Yenilenebilir Güç Direktifi’ ile 2030 yılında gücün yüzde 40’ının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması maksatları ile AYM çerçevesindeki maksatlara ulaşmak için Temmuz 2021’de ‘Fit for 55’ (55’e Ahenk Paketi) yasa teklifini açıkladığı hatırlatıldı.

Rehberde yer alan bilgilere bakıldığında, AB’nin bölgedeki karbon kaçağını azaltmak ismine, Hudutta Karbon Düzenleme Sistemi (SKDM) aracılığıyla ticarette yeni vergiler ve tarife dışı pürüzler ile örülmüş bir sistem üzerine çalışmaları sürüyor.

Buna nazaran, AB Komisyonu’nun iklimle ilgili gayelerin gerçekleşebilmesi için birinci şartı, iktisadın tümünde karbonun faal biçimde fiyatlandırılması olarak görülürken, AB’nin Fit for 55 ile açıkladığı SKDM kapsamında pahalandırılacak olan birinci 5 bölüm ortasında ise demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik dalları yer alıyor. Birinci 5 kesimden biri olan çimento bölümünün Türkiye’den AB’ye ihracatı değerli büyüklükte bulunuyor.

Yenilenebilir güce yönelik yatırımlar teşvik edilecek

Rehberde, Fit for 55 kapsamındaki öteki başlıklardan birinin de bina ısıtma sistemlerinde uygulanacak olan başka bir emisyon ticareti sistemi olduğunu anımsatıldı. Böylelikle, binalardan kaynaklanan emisyonların azaltımlarını hızlandırarak yenilenebilir güç kullanımına ve güç verimliliğine yönelik yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Rehberde ayrıyeten Mineral Eserler Sanayi içinde yer alan klinker (çimento ana ham maddesi), kireçtaşı (lime) ve alçı (plaster) üzere ham hususların inşaat bölümünde ağır olarak kullanılması sebebiyle gereç seçiminin ön plana çıktığı da not düşüldü.

“Maden, Taş ve Toprak Eserleri Sanayi” özelinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda öne çıkan hususlar şöyle: “Eski ve verimli olmayan binaların yenilenmesi ve bu yenileme süreçleri sırasında ise döngüsel iktisada katkısı olacak gereç kullanılması, ‘Pasif Bina’ standartlarının geliştirilmesi ve mevcut binaların güç verimliliğinin artırılması, binaların güç performanslarının uygunlaştırılması, 2030 yılına kadar güç kaynaklarının yüzde 32’sinin yenilenebilir güce dönüştürülmesi, Sonda Karbon Vergisi ile oluşabilecek karbon nedenli maddi yükler, düşük karbon sanayileri, bulut tabanlı sanayi uygulamaları, atık ve plastik kullanımının azaltılması, döngüsel iktisada geçiş, üretimde tehlikeli kimyasalların kullanımının önlenmesi.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT