İstikrar, enflasyon, yatırım ve adalet

Merve YİĞİTCAN Türkiye’nin önde gelen iş dünyası örgütlerinin liderleri şiddetli geçen 2021’in akabinde 2022 beklentilerini DÜNYA ile paylaştı …

30 Aralık 2021 43 views 0
reklam

Merve YİĞİTCAN

Türkiye’nin önde gelen iş dünyası örgütlerinin liderleri şiddetli geçen 2021’in akabinde 2022 beklentilerini DÜNYA ile paylaştı. Hem global hem de iç piyasada yaşanan gelişmelerin damgasını vurduğu 2021 yılına veda etmeye hazırlanan iş dünyasının yeni yıl beklentileri, enflasyonla uğraş, istikrar ortamı ve yatırım atağı üzerinde ağırlaşıyor.

Türk Teşebbüs ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İdare Konseyi Lideri Orhan Turan, 2022 yılına ait üç beklentisini aktarırken, öncelikli olarak enflasyonla çabaya dikkat çekti. Global enflasyonist baskıların giderek arttığı bu devirde Türk Lirası’nın bedelinin korunması için alınan tedbirleri gerekli ve pahalı bulduklarını söyleyen Turan, “Ancak ‘Kur Muhafazalı TL Vadeli Mevduatı’ kapsamında Hazine’nin üstlendiği bu yeni yük, iktisatta yeni meseleler yaratabilir. Bu süreçte yüksek seyreden enflasyonun daha da artması ise gelir dağılımı adaletsizliğini derinleştirir. Hasebiyle 2022 yılında enflasyonla çabayı odak olarak belirlemeliyiz” dedi. Turan, bilhassa hammadde ithalatı ile ihracat yapan tüm bölümlerde firmaların işletme sermayesi gereksiniminin 2021 yılının başına nazaran tam dört kat artış gösterdiğini, bu çerçevede ucuz maliyetli kredi kanallarının açılmasına yönelik büyük bir beklenti olduğunu söyledi.

“Özel dalın finansmana erişim kanalları kapandı”

Kamu bankalarının düşük faiz oranları vermelerine karşın kredi kullandırmada iştahsız davranmaları ve özel bankaların yüzde 35’lere varan faiz oranları vermelerinin iş dünyasının finansmana erişim kanallarını kapattığını kaydeden Turan, finans bölümünün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin en kıymetli beklentiler ortasında yer aldığını söz etti. Yeni yıl için itimat ve istikrar beklentisine de işaret eden Turan, “Ekonomik ve toplumsal refahı sağlamanın yolu, her şeyden evvel inancı ve istikrarı artırmaktan, ülke risk primini düşürmekten geçiyor. Üretim iktisadını temel alan, onurlu ve adil hayat hakkını savunan, yargının tam bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tesis eden, kurumların bağımsızlığını temel alan, adil, şeff af, hesap verebilir ve liyakat asıllı bir anlayışı benimseyen bir Türkiye bölgesel güç olabilir” sözlerini kullandı.

İTO: Yatırım atılımı gerekli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Lideri Şekib Avdagiç, 2022’de Türk iş dünyasının salgın girdabından büsbütün çıkacağı bir ekonomik yere kavuşacağı tarafındaki beklentisini lisana getirdi. Bir yatırım atağına muhtaçlık olduğuna vurgu yapan Avdagiç, “Yıllıklandırılmış ihracat birinci sefer 220 milyar dolar hududunu aştı. İhracatımızın süratli artışında, global tedarikte öne çıkan avantajlarımızın değerli hissesi var. İhracatçılarımız birçok eserde siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Bu tablo, Türkiye’nin süratli bir yatırım atağına girmesi gerektiğine işaret ediyor. Satacak malımız olsa, daha fazlasını satabilir durumda olacaktık” diye konuştu. Avdagiç, 2022 beklentileri ortasında cari açığın gündemden çıkarılmasıyla Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi olarak çok daha uygun bir düzeye taşınacağı inancını lisana getirdi. Avdagiç, “Önümüzde daha fazla yatırım ve daha fazla üretim için eşsiz bir yol açıldı. Bunu güzel değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

MÜSİAD: Cari fazla veren yapıya kavuşacağız

Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lideri Mahmut Asmalı, yeni yıla ait öne çıkan üç beklentisini şu biçimde açıkladı: “2022 yılında yatırım artışlarının eski performansına geri döneceğine ve istihdamda gözlenen bu başarılı performansın da üzerine çıkılacağına inanıyoruz. Halihazırda global düzlemde bütün ülkelerin esas sorunu olan enflasyon ise 2022’de öncelikli gündem hususumuz olacaktır. Tıpkı vakitte 2022 yılı ve sonrasında Türkiye iktisadında döviz girdi meselesinin büyük oranda aşılacağına ve kalıcı bir formda cari fazla veren bir yapıya kavuşacağımıza olan inancımız tamdır.”

ASO: Umudumuz kurun gerilemesi, enflasyonun düşmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir, odada gerçekleştirilen yılın son meclis toplantısında 2022 yılına ait öngörü ve beklentilerini lisana getirdi. Merkez Bankası’nın yılı 500 baz puanlık indirimle kapadığını hatırlatan Özdebir, Merkez Bankası’nın önümüzdeki periyotta enflasyona odaklanarak faiz kararını buna nazaran vermesinin daha sağlıklı olacağını lisana getirdi. Kur garantili mevduat uygulamasına da değinen Özdebir, yeni aracı tesirli bir adım olarak değerlendirirken, sistemin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için en kıymetli ögenin itimat olduğunu söyledi. Özdemir, şu tabirleri kullandı: “2022 yılında biz sanayicilerin üretim yapma kabiliyetini azaltacak en değerli iki öge; yüksek maliyetler ve enflasyon olacaktır. 2022 yılında umudumuz; kur düzeyinin aşağıya gelmesi ile enflasyon düzeyinin düştüğü, üretim gücümüzün önündeki mahzurların kalktığı, ülkemizin endüstrinin gücüyle büyümeye devam ettiği, dışa bağımlılığın azaldığı, keyifli ve müreff eh bir ülke olmaktır. Bunun için; güçlü sanayi, güçlü Türkiye emeli ile çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

EBSO: Enflasyonu düşürecek siyasetlere odaklanmalıyız

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) İdare Konseyi Lideri Nadir Yorgancılar, Türkiye’nin hem pandeminin getirdiği ekonomik yüklerle hem de 2018’den beri gündemde olan kur şoku-yüksek faiz kıskacının getirdiği problemlerle boğuştuğunu söyledi. 2021’de baz tesiriyle ve kurdaki yükselişle, çift haneye varan sanayi üretimi ve GSYH’daki büyüme oranlarını sağlıklı bir kalkınma stratejisi dahilinde sürdürülebilir ve istikrarlı kılmak gerektiğini vurguladı. Yorgancılar, şöyle dedi: “Yüksek enflasyon ve işsizliği engelleme, 2022’de en değerli çaba alanımız olacak. Kurlarda yüksek volatilite ve faiz kararlarına ait tartışmalar gelecek yıl da ana gündem unsurlarımızı oluşturmaya devam edecek. 2022’de öncelikli olarak enflasyonu düşürmeye yönelik siyasetlere odaklanmamız gerekiyor. Belirsizliğin kalktığı, istikrarın sağlandığı, bir ortamda üretim yapabilmeliyiz

TMB: İnşaat dalı olarak finansman dayanağı bekliyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri Erdal Eren, bölümün yeni yılda en değerli beklentisinin finansman takviyesi olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için proje finansmanı her zamankinden büyük gereksinim iken bu kapsamda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz siyasetlerinde sıkılaşma eğilimi tehdit oluşturuyor. Yurtdışı pazar için başka dileğimiz; finansman kaynaklarımızın artması ve çeşitlenmesidir. Dış pazarlarda muvaffakiyet siyasi alakalarla de yakından ilgili. Bu açıdan diplomaside temkinlilik ve son devirde Körfez’de öne çıkan ölçülü siyasetlerin genişleyerek devam etmesini ümit ediyoruz. Bölüm olarak ayrıyeten ekonomimizde istikrarın ve öngörülebilirliğin öncelik kazandığı bir yıl yaşanmasını diliyoruz. Kamuya iş yapan müteahhitlerimizin ayakta kalabilmelerini teminen firmalarımıza yaşanan maliyet artışlarını telafi edecek bir ek fiyat farkı ödemesi yapılması ve kuralsız tasfiye/devir hakkı tanınması temel dileğimizdir.”

BASİFED: ORTA VADELİ PLAN YAPABİLMEK LAZIM

● İzmir iş dünyası temsilcileri, 2022 yılından daha umutlu olduklarını belirtirken, 2021 yılında iktisatta yaşanan türbülansın geride kalmasını ve meselelerin çözüldüğü bir yıl olmasını istiyorlar. İş dünyası temsilcileri, beklentilerini refah seviyesinin yüksek olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın tesis edildiği, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, üniversal pahaların ve temel hak ve özgürlüklerin en güçlü formda korunduğu, iktisatta inancın sağlandığı bir ülke olarak sıraladılar. Pandemi, enflasyon, borç, istikrarsızlık ve iklim krizinin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten Batı Anadolu Endüstrici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Lideri Mehmet Ali Kasalı, “Ama gerek jeopolitik gerekse ekonomik manada külfetlerin karar sürdüğü ülkemizde sonsuz sayıda fırsat ve imkân mevcut. 2022’de ihtiyatı elden bırakmamak, beklenmedik piyasa hareketlerine hazırlıklı olmak, fırsatları görmek ve olağan ki kısa vadeli planları sık sık gözden geçirirken orta vadeli planlama yapabilmek lazım” dedi.

ESİAD: GELİR DAĞILIMINDA ADALET SAĞLANSIN

● Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İdare Heyeti Lideri Mustafa Karabağlı ise 2022’de sürdürülebilir kalkınma ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına işaret ederek, “Hepimizin ortak maksadı refah seviyesinin yüksek olduğu bir Türkiye’ye beraberce ulaşabilmek. Barış içinde, ortak problemlerle uğraş edebilmek ise her şeyden evvel üniversal pahaların ve temel hak ve özgürlüklerin en güçlü halde korunduğu bir dünya nizamı içinde mümkün” görüşünü lisana getirdi.

İZSİAD: BU BERBAT GİDİŞ BİLAKİS ÇEVRİLEBİLİR

● Hakikat atılımlarla 2021’de pek iç açıcı olmayan Türk iktisadının ivmesinin üste çevirebileceğini belirten İzmir Endüstrici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Lideri Hasan Küçükkurt da, “Türkiye’nin olumlu bir ekonomik iklime dönüşünün yolu tesirli bir iktisat siyaseti değişikliğinden geçiyor. Bu yapıldığı takdirde demokrasinin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve bilhassa Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile bu iklim desteklendiğinde Türkiye iktisadı süratle makûs gidişi bilakis çevirebilecek potansiyele sahip” dedi.

EGİAD: İSTİKRAR İÇİN AĞIR BİR BİÇİMDE ÇALIŞMALI

● 2022 yılında yurtiçi ekonomik görünümün bugüne kıyasla bozulmasını önlemek için iktisat idaresi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü bağlantı ile ortaya konması gerektiğine dikkat çeken Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Lideri Alp Avni Yelkenbiçer ise şunları söyledi: “Güvenin oluşması ve fiyat istikrarının tesis edilmesi için ağır tempolu bir çalışmanın yürütülmesi lazım. Tüketiciler ve üreticiler açısından bakıldığında 2022 yılının zorlayıcı formda geçeceğini bilerek o tarafta hazırlıklar yapılmalı. İhracatın büyümeye katkısının sürmesi için de bilhassa kur değişimi, enflasyon ve minimum fiyat düzenlemesi ile artan işletme sermayesi gereksinimini karşılama noktasında takviye düzenekleri acilen oluşturulmalı. Krizlere alışık ve kriz karşısında esneklik ve çeviklik kasları güçlü ihracatçılarımız sayesinde 2022’de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz.”

EGSD: TEMEL PROBLEM TEDARİK, GÜÇ OLACAK

● Ege Giysi Sanayicileri Derneği (EGSD) Lideri Hayati Ertuğrul da 2022’de üretimde dijitalleşmenin öncelikli yatırımlar ortasında yer alması gerektiğini anlatarak, “Tedarik zinciri kaynaklı problemlerin derinleşmesi, güç fiyatlarındaki artış, yüksek enflasyon 2022’de üreticileri bekleyen düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Endüstrici inovasyon yapması gerekirken, faiz, kur ve enflasyonu takip etmekten yorgun düşüyor” diye konuştu.

GİFED: ANA MEVZULAR DEĞİŞMEYECEK

● İktisada yanlışsız müdahaleler yapılması gerektiğini anlatan Teşebbüsçü İş Bayanları Federasyonu (GİFED) Lideri Huriye Serter, demokratik kıymetleri geliştirmenin yanında iktisadın bilinen, denenmiş ve kabul görmüş araçları ile yanlışsız müdahaleler olmadıkça ülke ekonomisindeki mevcut sorunların 2022 yılında da Türkiye’nin ana konusu olmayı sürdüreceğini lisana getirdi.

İş dünyasının yeni yıldan beklentileri

✔ Öngörülebilirlik
✔ İstikrar ve inanç
✔ Enflasyonla uğraş
✔ Cari fazla verilmesi
✔ Yatırım atılımı gerçekleşmesi
✔ Firmalara finansman dayanağı
✔ Sağlıklı kalkınma stratejisi
✔ Salgın girdabından çıkılması
✔ Rekabetçi ihracat yapısı
✔ Gelir dağılımında adalet
✔ Kozmik kıymetlerin, temel hak ve özgürlüklerin en güçlü biçimde korunması

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM