İzmir’den güçlü ses: ”Ceza sözleşmesi geri çekilsin”

11 Ekim 2021 114 views 0
reklam

İzmir Sağlık Platformu Bileşenleri, İstanbul’da miting yapmalarına izin verilmeyen aile sağlığı merkezi çalışanlarına destek verirken, Aile hekimleri Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Yazılı açıklamada, ‘Bu, cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren yönetmelik geri çekilene dek mücadelemiz sürecek” denildi.

 Açıklamada, “Bu, cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadelemiz geri çekilene dek sürecektir” denildi.

1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin gelir kaybına neden olduğu, iş güvencesini ortadan kaldırdığını savunan sağlıkçılar, İstanbul’da iş bırakan ve İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı’da yapmak istedikleri mitinge izin verilmeyen İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyelerine de destek verdi.“İŞ BIRAKMALAR ARTARAK SÜRECEK”

Yönetmelik feshedilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Aile Hekimleri Platformu’nun iş bırakma eylemine destek vermek için toplandık. Pandemi süreci devam ederken sağlık çalışanlarının cezalandırılma süreçleri başlatıldı. Ceza yönetmeliği bunun en çarpıcı örneklerindendir. Akla mantığa sığmayan, düşünce özgürlüğüne tamamen aykırı bu yönetmelikte ısrar ettiklerini görüyoruz. Türkiye’nin her yerinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararlıyız, haklıyız. İstanbul, İzmir ve tüm Türkiye’de iş bırakmalar artarak devam edecek.”

“ÖZLÜK HAKLAR İPOTEK ALTINA ALINDI”

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu şunları söyledi:

“Aile sağlığı merkezleri personel yetersizliği, bina ve fiziki yetersizlikler ile boğuşurken, cari giderlerin artışı ile mücadele ederken bu sorunlar görmezden gelindi. Aile sağlığı merkezi çalışanlarına pandemi bitmiş gibi ekstra işler veriliyor. Yüksek puanlarla ihtar ceza puanları ile özlük haklar ve mesleki gelecekler ipotek altına alınmıştır. Hakkaniyetli bir yönetmelik oluşturulana kadar mücadelemiz sürecek.”

“İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ TEHDİDİ VAR”

İzmir Sağlık Platformu Bileşenleri adına yazılı açıklamayı ise Doktor Serkan Şen okudu. Açıklama şöyle:

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmelikte; aile hekimliği sistemindeki sorunlara bir çözüm yok. Sağlıkta şiddete karşı bir çözüm yok. Covid’in meslek hastalığı sayılmasına karşı veya pandemide sağlık emekçilerinin korunmasına dair bir önlem yok. Nüfusların maaş korunarak düşürülmesi, dolayısıyla halkın daha iyi hizmet alabilmesine dair bir düzenleme de yok. Peki ne var bu yönetmelikte? Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç verilirse 50 ceza puanı var. Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. Aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor. Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi var. İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi var. Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona ermesi var. Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi de var. Herhangi bir sebeple açığa alınan aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor. İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor hem ceza veriyor hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine il sağlık müdürlüğüne yapılıyor.”

“KEYFİ YAPTIRIMLAR GETİRİLİYOR”

“Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. 7 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Aile Hekimliği Platformu çağrısı ile aile hekimliğinde çalışan sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yapıyorlar. Aşı karşıtları mitingine izin veren iktidar İstanbul Aile Hekimleri Platformu’nun bugün miting düzenlemesine hiçbir gerekçe gösterilmeden izin vermemiştir. İstanbul’da iş bırakma eylemine katılan sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını ve birlikte mücadeleye devam edeceğimizi belirterek İzmir’den kendilerini selamlıyoruz. Meşru ve haklı mücadelemizi dayanışmamızı yükselterek sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Bir kere daha Sağlık Bakanlığı’nı haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ni hemen iptal etmeye çağırıyoruz. Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme tüm maddeleriyle derhal feshedilmelidir. İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadelemiz yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir.”

BİRÇOK KESİMDEN DESTEK

Basın açıklamasına İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği destek verdi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM