KİT’lerde işletme bütçelerine detay zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ilişkin genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ait asılları belirleyen bildirimi yayımladı …

07 Aralık 2021 43 views 0
reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ilişkin genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ait asılları belirleyen bildirimi yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bildirim, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılına ilişkin yatırım programına ait Cumhurbaşkanı kararı kararlarının uygulanması gayesiyle izlenecek temeller ile istenecek bilgi ve evrakların mahiyetini belirliyor.

Bildiride, işçi atamaları, kamu kurumlarında çalışma tertibi, teşebbüs bütçeleri, izleme ve faaliyet raporlarına ait uygulama kararları bulunuyor.

Buna nazaran, kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali amaç ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali gaye ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zarurî olacak.

Kredi sorumluluğu idare heyetine ilişkin olacak

Teşebbüsler, finansman gereksiniminin oluşması durumunda mecburî hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak formda bankalardan ticari kredi kullanımı dâhil öbür finansman prosedürlerine başvurabilecek. Ticari banka kredisi kullanımına ait tüm sorumluluk teşebbüs idare heyetine ilişkin olacak.

KİT’ler 2021 yılı kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve evvelki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen meblağda, bütçe amaçları dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacaklar.

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılması emeliyle teşebbüsler, 2021 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacaklar

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM