KİT’lerin personel alım usulleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Tarz ve Asılların Belirlenmesine Dair …

07 Aralık 2021 36 views 0
reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Tarz ve Asılların Belirlenmesine Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası KİT’e ilişkin olan işletme yahut işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2021 yılında ayrılan işçi sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, vefat ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT’ler ve bağlı iştiraklerinin işçi atama süreçleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, bildirimin ekinde yer alan “Personel Talep Formu”nu doldurarak isteklerini münasebetleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli müsaadesi aldıktan sonra süreçlerini tamamlayacak.

Yapılması planlanan işçi alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında, statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, yüzde kaç garantili olacağı üzere bilgilerle Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren evrak Bakanlığa iletilecek.

Kontratlı işçiye 3 yıl koşulu devam edecek

1 Ocak 2022’den sonra kontratlı işçi konumlarına atananlar, 3 yıl geçmedikçe misyon yaptıkları kuruluşlara ve öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı.

Kurumsal alım usulüyle teşebbüslerde kontratlı işçi durumlarına atananlar, mesleğe özel müsabaka sınavıyla yardımcı olarak girilen takımlar, bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve konumlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan lakin imtihan ve/veya atama süreçlerine yönelik gerekli süreçlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan işçi atama müsaadeleri, 2022 yılında ek bir müsaadeye gereksinim bulunmaksızın kullanılabilecek. Atamalarda en geç 30 gün içerisinde atama sayıları, unvan ve konumları, atamaya ait mevzuat bilgisini içeren resmi yazı ile Bakanlığa bilgi sunulacak.

Teşebbüsler, 2022 yılında çalıştıracakları süreksiz emekçilerin toplam adam/ay müddetini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak halde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

Çok yıllı hizmet alım ihalesi

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan yararın artırılması gayesiyle çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek.

Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için 2022 yılı mali amaçlar programı kapsamında işletme bütçelerinin en az 2022-2024 devrini kapsayacak formda hazırlanması gerekecek.
Program amaçları ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2022 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin fiyatı, Bakanlıkça bildirilecek fiyatı aşamayacak. 2023 yılı ve sonrasına ait hizmet alımı tavanları, 2022 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10’ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

2024 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ait Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda, kelam konusu yıl sonrası için hizmet alım tavanı, evvelki yılın hizmet alım tavanının yüzde 10 artırılması suretiyle hesaplanacak.

Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, bahse ait idare şurası kararının bir örneği Bakanlığa ve ilgisine nazaran 10 iş günü içerisinde Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda en fazla 2 sefer yapılabilecek.

Teşebbüsler bankalardan ticari kredi kullanabilecek

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali gaye ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali amaç ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi mecburî olacak.

Teşebbüsler, finansman muhtaçlığının oluşması durumunda, öncelikle gelir artırıcı ve masraf azaltıcı tedbirlere başvurarak aktif işletme sermayesi ve sabit sermaye idaresi için gerekli önlemleri alacak.

Bu önlemlerin kâfi olmaması durumunda ve mecburî hallerde teşebbüsler, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak formda bankalardan ticari kredi kullanımı dahil başka finansman formüllerine başvurabilecek.

KİT’ler, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kar beklentisi/gerçekleşmesi ve evvelki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen fiyatta, bütçe gayeleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacak.
Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata nazaran hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan başka tabloları Kamu İşletmeleri Bilgi İzleme (KİVİ) Sistemi’nde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

Faaliyet raporları internet sitelerinde yayımlanacak

Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı isimlerini ve şifrelerini kullanarak “https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal” internet adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve kelam konusu internet sayfasını her gün ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacak.

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler, 2021 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2022’ye kadar internet sitelerinde yayımlayacak.

Yurt dışı bağlı paydaşlığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler de bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına yahut Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bilançolarını, gelir tablolarını, nakit akış tablolarını, öz sermaye değişim tablolarını ve kar dağıtım tablolarını 31 Mayıs 2022’ye kadar Bakanlığa iletecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM