KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortasında değişiklik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet dayanaklı ticari alacak sigortasına ait tarife ve talimat bildirisinde değişiklikler …

14 Ekim 2021 21 views 0
reklam

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet dayanaklı ticari alacak sigortasına ait tarife ve talimat bildirisinde değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bildirimine nazaran, alacak sigortası temini kapsamında genişlemeye imkan tanıyan bir karar eklendi.

Buna nazaran alacak sigortası koşulları ortasında yer alan ve sigorta sağlanacak işletmenin yıllık yurtiçi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL’den az olması şartının, gerekli görülmesi halinde bu fiyatın yüzde 20’sine kadar artırılabilmesine yönelik karar “yüzde 40’ına kadar” halinde değiştirildi.

Tıpkı hususa eklenen fıkra uyarınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) poliçe yenileme süreçlerinde bu şart, 300 milyon TL olarak, prim hesabında ise bildirimde yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında kredi limit tablosunun son satırındaki meblağ uygulanacak.

Bildirimin 5. unsurunda yapılan değişikliğe nazaran, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği “cirosu” yerine “cirosunun tamamı” temel alınacak. Hesaplanan prim meblağının 2,000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim meblağının 2,000 TL olarak kabul edilmesi uygulamasında, meblağlar 3,000 TL olarak değiştirildi.

Alacak sigortası kapsamında yapılacak risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmeye verilecek risk skoru, prim hesaplamasını etkilemeyecek.

Bildirimle ayrıyeten, sistem kapsamında düzenlenen sigorta mukaveleleri için vergi ve öteki yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim meblağı üzerinden uygulanacak kurul oranı %15’ten %17’ye çıkarıldı. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile kurul ödemesi peşinen yapılacak.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT