MAİB Başkanı Karavelioğlu: Artan maliyet rekabet gücümüzü zayıflatmaya yetmeyecek

ANKARA ( DÜNYA) Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, hür bölgeler dahil 2021 yılında ihracatın 23 milyar dolar olduğunu …

12 Ocak 2022 23 views 0
reklam

ANKARA ( DÜNYA)

Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, hür bölgeler dahil 2021 yılında ihracatın 23 milyar dolar olduğunu belirtirken, gelişmelerin 2022 yılında amaca 27 milyar doların üzerinde belirleyebilmek için kendilerine inanç aşıladığını söyledi. Makine üretim maliyetinin Aralık’ta yüzde 13.8, yıllık bazda ise yüzde 45.8 arttığını belirten Karavelioğlu, artan maliyetin memleketler arası rekabet gücünü zayıflatmaya yetmeyeceğini bildirdi.

2021 yılında 20 milyar dolar barajını geçen üç bölümden biri oldukları bilgisini veren Karavelioğlu, ihracatın evvelki yıla nazaran ise yüzde 23.3 oranında artış gösterdiğini anlattı. Karavelioğlu, Almanya ve ABD’ye yapılan toplam ihracatı 4 milyar dolara aşan makine bölümünün Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa üzere gelişmiş Avrupa ülkelerinde de 1 milyar dolar eşiğini geçtiğini bildirdi.

Dünya iktisadında toparlanma yılı olmasını bekledikleri 2022’ye yüksek bir özgüvenle başladıklarına değinen Kutlu Karavelioğlu ihracatta bugüne kadar elde ettikleri kazanımları, rehavete değil rekabete dönüştürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Ellerindeki sipariş yoğunluğunun AB ve ABD’deki pazar hissesinin artacağını gösterdiğini lisana getiren Karavelioğlu, Rusya’ya yönelik 1 milyar dolar eşiğini de aşacaklarını, artık aylık 2 milyar doları zorlanmadan geçer hale geldiklerini söyledi.

Karavelioğlu, 2022’nin yeşil ve dijital ayaklı ikiz dönüşüm sürecinde kritik bir yıl olacağını belirtirken, “Karbon emisyonunun ticareti sınırlayacak tesirleri giderek netleşiyor; ana pazarımız AB bizden aksiyon almamızı bekliyor. Kamunun ve sektörel STK’ların hususa oldukça ihtimamlı yaklaştığını memnuniyetle görüyoruz. Güç kaynaklarımızın çeşitliliği önemli bir hareket alanı yaratıyor ve ülkenin yatırım çekmesi için fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin makinenin 23 alt bölümünde üretim yapabilen gelişmiş bir üretim ekosistemine sahip olmasını bir avantaja çevirmeliyiz” tabirlerini kullandı.

Global lojistik maliyetleri konusunda da süratli adım atılması gerektiğini belirten Kutlu Karavelioğlu, Amerika kıtasına ihracata olumsuz tesirlerini giderecek sistemler geliştirilmesini istedi.

“Kur artışının ihracat ve ithalata aktifi şimdi görmedik”

Kutlu Karavelioğlu, döviz kurundaki hareketliliğin ihracata olan tesiriyle ilgili, “Reel kurun ihracat üzerindeki tesiri, her bölümün ithal girdi bağımlılığı ve teknoloji seviyesi üzere dala has ögelerine bağlıdır. Kur artışlarının ithalata, kur dalgalanmalarının ise ihracata tesirlerini şimdi görmedik. Tedarik ve hammadde külfeti da alt kesimler üzerinde farklı baskılar oluşturmakla birlikte toplam makine ve ekipman ihracatında şimdi bir yavaşlamaya sebep olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Makine üretim maliyetinin Aralık’ta yüzde 13.8, yıllık bazda ise yüzde 45.8 arttığı bilgisini veren Karavelioğlu, “Makine ve ekipman imalatındaki maliyet artışları; fiyat, güç ve öteki fiyat artışlarıyla ilerleyen aylarda da yükselmeye devam edecek, bu maliyetler kaçınılmaz olarak makine ve ekipman fiyatlarına da yansıyacak. Yeniden de artan maliyetlerin, kesimimizin memleketler arası rekabet gücünü zayıflatmaya yetmeyeceğini düşünüyoruz” tabirlerini kullandı. Karavelioğlu, ikiz dönüşümün (yeşil/dijital) gereksinimlerinin tesiriyle bütün dünyanın artık daha kıymetli olacağını uzun vakittir lisana getirdiklerini tabir etti.

“Kurda istikrar kadar, dış ticarette istikrarda olmak da hayati önemde”

Türkiye’nin son iki yılda dünyanın çok üzerinde bir süratle kapasite büyütmüş olmasına bağlı olarak, 2022 yılında makine teçhizat yatırımlarında yeni bir ivmelenme beklemediklerini belirten Karavelioğlu, “Makina teçhizat yatırımları üst üste 2 yıl yüzde 21 ve yüzde 30 arttı; Türkiye eskiye nazaran yüzde 50’den fazla üretim kabiliyetine kavuştu. Genel ihracatta bu kadar seri vites yükseltiyor olmanın öteki dermanı yoktur. Yurt içinde makine teçhizat yatırımlarında yataya dönülmesi dahi güçlü bir talebin tabiri olacaktır. Makine imalatçımız iç pazarda sürecek bu canlılığı ithal ikamesi ile değerlendirmeye devam edecek, üretimini ve ihracatını ölçek büyüterek güçlendirecektir” dedi.
Türkiye’nin cari fazla vermeye hazırlanırken, 2021 yılında makine dış ticaret açığının biraz daha arttığına dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi:

“Biz kurda istikrar kadar, dış ticarette istikrarda olmanın da hayati kıymette olduğuna inanıyoruz. Makine ithalatı, dolar kurunun çift haneye geldiği Kasım ayında 3 milyar dolar sonunu aşarak doruğa ulaştı. Son 12 ayda 34 milyar dolarını bu süreçlere ödeyen sanayicimize kurdaki sıçramanın maliyeti de büyük oldu. Halbuki çok uzun vakittir, makine ithalatının getirdiği risklere karşı yerli üretimin gücünden yararlanmanın ehemmiyetini anlatmaya çalışıyoruz. İşletme periyodu iktisadı için yerli tahlil ortaklarıyla çalışmanın konforundan bahsediyoruz. Bu uğraşımız Türkiye makine dış ticaretinden cari fazla yaratana kadar sürat kesmeden devam edecek. Bu doğal sonuca bir an önce ulaşılabilmesi için bir yandan üretim ve ihracatımızı artırırken, başka taraftan bölümün niteliksiz ve dampingli makinaların haksız rekabetinden korunması için önlemler geliştirilmesinde de ısrarcı olacağız. İleri ülkelerin makine imalatçıları korunma gereği duyarken, biz bu global gerçekliğe bigane kalamayız.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM