Matrah artıran ve işletme kayıtlarını düzelten iş yerlerine taksit imkanı

ANKARA (DÜNYA) – Gelir Yönetimi Başkanlığı hazırladığı Tahsilat İç Genelgesini taşra teşkilatına gönderdi. Genelgeyle, iki başka yine …

15 Aralık 2021 32 views 0
reklam

ANKARA (DÜNYA) – Gelir Yönetimi Başkanlığı hazırladığı Tahsilat İç Genelgesini taşra teşkilatına gönderdi. Genelgeyle, iki başka yine yapılandırma kanununda, işletmelere matrah artırımı imkanı ile işletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanındığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu iki hakkı kullanan işletmelerin, sözkonusu hakları kullanmak için ödemeleri gereken meblağları ödeyemediklerini belirterek müracaatta bulunduğu vurgulanarak, 6183 sayılı Kanunun 48. Hususuna dayanarak tecil ve taksitlendirme talep ettikleri kaydedildi.

Genelgede, taleplerin olumlu karşılandığı belirtilerek, ilgili defterdarlıklara şu talimat verildi:

7143 ve 7326 sayılı kanunların, 5. Unsurlarına nazaran matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen müddet ve formda ödenememesi nedeniyle unsur kararından yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde sözkonusu hususlar kapsamında tahakkuk eden vergilerin;

6. hususlarına nazaran, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu süreçler üzerinde tahakkuk eden vergilerinin;

6183 sayılı Kanunun 48. Unsuru uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (KDV’lerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek halde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM