Oktay: Eylül ayında Orta Vadeli Programı yayımlamayı planlıyoruz

İktisat Uyum Şurası’nın birinci toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının birinci yarısında 2022-2024 devrini …

23 Ağustos 2021 9 views 0
reklam

İktisat Uyum Şurası’nın birinci toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının birinci yarısında 2022-2024 devrini kapsayacak Orta Vadeli Programı yayımlamayı planladıklarını söyledi.

“Aldığımız önlemler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.” diyen Oktay, yıl sonu itivariyle ihracatın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği istikametinde güçlü göstergelerin mevcut olduğunu ve maksadın 210 milyar dolar olduğunu söyledi.

TÜİK ve Merkez Bankası Liderlerinin da katıldığı toplantıda Oktay, “Orta Vadeli Program hazırlıklarımızı, kalkınma amaçlarımızla uyumlu olarak; halkımızın refahını artıracak ekonomik ve toplumsal siyasetler ve bu siyasetlere yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak formda sürdürmekteyiz.” dedi.

Orta Vadeli Programı ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdiklerini söyleyen Oktay, “Bu toplantımızda hem önümüzdeki periyoda ait birinci makro kestirimleri hem de ekonomimizin yeni yol haritasını Heyet üyelerimizle ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda, Eylül ayının birinci yarısında 2022-2024 periyodunu kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz.” diye ekledi.

İktisat Uyum Heyeti ne vakit kuruldu?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Ekonomi Uyum Kurulu” ve “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına ait karar 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna nazaran, iktisat siyasetlerinin eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha faal uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve kıymetlendirmek üzere İktisat Uyum Konseyi kurulduğu belirtilmişti.

Şura, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Lideri’nden oluşuyor.

İktisat Uyum Heyeti, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Sekreterya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek

Lider tarafından gerekli görülmesi halinde, heyet toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu vazifelileri ile özel dal, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.

İktisat Uyum Şurası faaliyetleri ve kararlarına ait uygulama sonuçlarının lider tarafından Cumhurbaşkanına sunulacağı belirtilen kararnamede, heyetin sekretarya hizmetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütüleceği, sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda işçinin görevlendirileceği söz edilmişti.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT