Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığının 23 Eylül’de yürürlüğe girecek İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlandı …

11 Eylül 2021 4 views 0
reklam

Ticaret Bakanlığının 23 Eylül’de yürürlüğe girecek İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, tarife kontenjanı ölçüsü, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir periyot için ilgili kararda yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16 bin 593 ton olacak.

Her bir ülke yahut gümrük bölgesi menşeli eşya için bir devirde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ait müracaatlar, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde elektronik imzayla yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek meşakkatler nedeniyle müracaat yapılamaması halinde, müracaatlar fizikî olarak da yapılabilecek.

Müracaatta sunulan bilgi ve evraklarda tutarsızlık olduğu durumlarda kelam konusu tutarsızlık müracaat sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmayacak.

“İlk gelen birinci alır” prosedürüyle dağıtılacak

Tarife kontenjanı, ilgili mevzuat çerçevesinde, “ilk gelen birinci alır” sistemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı ölçüsü 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı yalnızca bir ülke yahut gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya fakat ithal lisansının geçerlilik mühleti içinde özgür dolanıma girebilecek. İthal lisansının fizikî olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik mühletinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zarurî olacak. İthal lisansı devredilemeyecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT