Resmi Gazete’de bugün (02.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4445) ATAMA KARARLARI …

02 Eylül 2021 0 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4445)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441)

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenmiş Eserlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisan Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Global Siyasetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Bildirim

–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 531)

KONSEY KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 26/08/2021 Tarihli ve 10376 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT