Resmi Gazete’de bugün (03.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Samsun Vilayetinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje …

03 Eylül 2021 7 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Samsun Vilayetinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4446)

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT