Resmi Gazete’de bugün (04.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar …

04 Eylül 2021 1 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452)

–– 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4455)

–– Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4456)

–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli ve Yeşilköy Mahalleleri Hudutları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Bölgede Muhtaçlık Duyulan Toplumsal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4457)

–– Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Taşınmazlar ile Kelam Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Güç Nakil Çizgileri, Katodik Muhafaza Sınırları ve Anot Yataklarının Üretimi Gayesiyle Gereksinim Duyulan Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4458)

–– Hatay İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9H3130 Kızılkaya-Baldıran Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Maksadıyla Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4459)

–– Gaziantep İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “8G7803 Gelinbuğday DM-Muratlı Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4460)

–– “154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Güç İletim Sınırı Yenileme (Yeni Güzergâh) Projesi” Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4461)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/443, 444, 445, 446, 447,448)

YÖNETMELİKLER

–– 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Formüllerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik

–– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Faydasına Çalışan Derneklere İlişkin Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

–– Canlı Hayvan ve Hayvansal Eserlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sıhhat Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Besin Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Ulusal Emlak Genel Bildirisi (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 406)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildirim (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat 2021/7)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2021/43)

YARGI KISMI

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 03/09/2021 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT