Resmi Gazete’de bugün (05.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Necmettin Erbakan …

05 Eylül 2021 4 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT