Resmi Gazete’de bugün (06.10.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Kontrol Temelleri Hakkında …

05 Ekim 2021 38 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Kontrol Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Kontrol Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Temelleri Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilgi Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Kontrol Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/149, 150, 151)

–– Gelir Vergisi Genel Bildirisi Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 315)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/3296 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT