Resmi Gazete’de bugün (07.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticaretin …

07 Eylül 2021 1 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4476)

YÖNETMELİKLER

–– Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

PRENSİP KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Kıymetlendirilmesi Temellerine Ait Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Asıllarına Ait Unsur Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Prensip Kararı

ŞURA KARARI

–– Sermaye Piyasası Şurasının 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Taban Fiyat Tarifesinin Güncellenmesine Ait Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/5832 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/11206 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT