Resmi Gazete’de bugün (08.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4480) –– İthalat …

08 Eylül 2021 4 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4480)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4481)

–– Batı Anadolu Hür Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)

YÖNETMELİK

–– Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/44)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2016/23696 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT