Resmi Gazete’de bugün (13.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Yabancı Lisan Eğitim Programı Yönetmeliği …

13 Eylül 2021 0 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Yabancı Lisan Eğitim Programı Yönetmeliği

–– Fırat Üniversitesi Bayan ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Kısım ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kuzey Afrika ve Endülüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ordu Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT