Resmi Gazete’de bugün (26.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI ATAMA KARARI –– Bağlantı Başkanlığında Açık Bulunan Lider Yardımcılığına, Cihan BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar …

26 Ağustos 2021 9 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARI

–– Bağlantı Başkanlığında Açık Bulunan Lider Yardımcılığına, Cihan BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431)

YÖNETMELİKLER

–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Tarz ve Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/41)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2016/12037 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT