Resmi Gazete’de bugün (27.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın …

27 Ağustos 2021 2 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın Vilayetlerine Bağlı Kimi Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Zorlayıcı Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Müddetlerinin Tekrar Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4419)

–– 7326 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanunda Yer Alan Müracaat ve Birinci Taksit Ödeme Müddetlerinin Uzatılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4420)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BİLDİRİMLER

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Kontrolü Hizmet Mukavelesi İmzalayacak Yapı Kontrol Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine Ait Yöntem ve Temellere Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Ait Bildiri

–– Muhasebat ve Mali Denetim Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Ünitelerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 69)

–– Klasik Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Bildirimi (No: 2021/29)

–– 5/1 Numaralı Ticari Gayeli Su Eserleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/31)

HEYET KARARI

–– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Konseyinin 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT