SPK’dan 24 kişiye işlem yasağı

SPK haftalık bültenine nazaran konsey, DOBUR hisse piyasasında 18 Ekim ve 30 Kasım periyodunda meydana gelen olağandışı fiyat ve ölçü …

01 Aralık 2021 30 views 0
reklam

SPK haftalık bültenine nazaran konsey, DOBUR hisse piyasasında 18 Ekim ve 30 Kasım periyodunda meydana gelen olağandışı fiyat ve ölçü hareketlerine ait olarak yapılan incelemeler sonucunda, 24 bireye 6 ay müddetle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verdi.

Açıklamada, şu tabirlere yer verildi:

“Doğan Burda Mecmua Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) hisse piyasasında 18.10.2021-30.11.2021 periyodunda meydana gelen olağandışı fiyat ve ölçü hareketlerine ait olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram isimli toplumsal medya uygulamasındaki Hektor As ve BORSA DOSTLAR KONAĞI isimli kanallar üzerinden DOBUR hissesinin fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek maksadıyla aldatıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, gerçekleştirilen süreçlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 hususunda sayılan fiilin işlendiğine dair makul kuşku bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci unsuru çerçevesinde yatırımcıların hak ve faydalarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) unsuruna dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik süreçlerin engellenmesi maksadıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 hususu ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Önlemler Bildirisi’nin 5/1 ve 6/1 hususları uyarınca; bilgilerine yer verilen bireyler hakkında 02.12.2021 tarihli süreçlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay müddetle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM