Tarımda su kullanımına yeni düzenleme

İRFAN DONAT Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz tesirlerini azaltmak üzere tarımda su kullanımını yine düzenliyor …

15 Eylül 2021 7 views 0
reklam

İRFAN DONAT

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz tesirlerini azaltmak üzere tarımda su kullanımını yine düzenliyor.

Suya nazaran üretim planlanması yapılarak, daha az su tüketen bitkiler teşvik edilecek ve su tüketimini azaltan uygulamalar desteklenecek.

1’inci Su Şurası kapsamında gerçekleştirilen çalışma kümesi toplantılarında ziraî sulamada yeni takviye ve prosedürler önerildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sulama sistemlerinin modernizasyonuna yük vererek, suya nazaran tarım yapılacağını açıkladı.

İklim değişikliği ve kuraklık şartlarının dikkate alınarak su tasarrufu sağlayan çağdaş sulama sistem ve usullerinin yaygınlaştırılması için çalışmalara sürat verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Yeraltı su kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuluyor” dedi.

Ayrıyeten Bakanlıkça yeraltı suların yetersiz düzeyde ve su kısıtının olduğu havzaların belirlendiğini, bu havzalarda su tüketimi yüksek olan mısır üzere eserler yerine, su tüketimi az olan bitkileri yaygınlaştıracak önlemlerin alındığı belirtildi.

SU KISITI DAYANAK ÖDEMELERİNİ DE DEĞİŞTİRİYOR

Bu kapsamda, su kısıtı olan tarım havzalarında damla sulama yapmayan Dane Mısır üreticilerine Fark Ödemesi Dayanağının ödenmeyeceğini, buna karşılık bu havzalarda daha az su tüketen Mercimek yahut Nohut yetiştiren çiftçilere ek yüzde 50 fark ödemesi takviyesi, Yem Bezelyesi, Fiğ, Macar Fiği, Burçak ve Mürdümük eken çiftçilere ise ek yüzde 50 yem bitkileri üretim dayanağı ödeneceği açıklandı.

SULAMA SUYUNDA TASARRUF

Su muhtaçlığı fazla olan havzalarda, yüksek su tüketen eserlerin ekiminden kaçınmak gerektiğini lisana getiren Bakan Pakdemirli, yörelerin iklimsel şartlarına uygun, daha az su tüketen eserlerin teşvik edileceğinin altını çizdi.

Bakan Pakdemirli, sulama suyunda tasarruf önlemlerini almaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi üzere sulama açısından değerli altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kapalı sulama sistemlerine geçişle birlikte sulama suyunda çok yüksek seviyede tasarruf sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma projelerinin sulama projeleri ile uyumlu halde yapılmasına devam edilmesi üzere uygulamalar da su verimliliğimizi artıracak. Borulu sistemler ve bu sistemlerle tasarlanan proje alanlarında yağmurlama ve damla sulama usullerinin uygulanması daha fazla alanın sulanmasına imkân sağlayacak ve ek sulanan alanlar ile ulusal iktisada daha fazla katkı sunulacak.”

AKILLI TARIMA ÖNCELİK

Atmosfer-toprak-bitki alakalarını devamlı izleyerek çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, önümüzdeki periyotta tarımda suyun aktif kullanımına yönelik sulama idaresi teknolojilerine öncelik verileceğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, “Teknoloji ve inovasyona ne kadar öncelik verirsek, geleceğimizi garanti altına alacak adımları hızla atmış oluruz. Güçlü ziraî Ar-Ge altyapımızla tarım konusunda imza projeler oluşturacağız. Teknolojiyi kullanarak, verimlilik artırıcı tedbirleri alıp, vatanımızın suyuna sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

SU ŞURASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin birinci Su Şurası’nda 11 farklı çalışma kümesi oluşturuldu. Bu kümeler su verimliliği, suyun havza ölçeğinde idaresi, su hukuku ve siyaseti, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve ölçü olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına tesiri ve ahenk, su kaynaklarının idaresinde karar takviye sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, ziraî sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıklarında faaliyet gösterdi.

Çalışma kümelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan iştirakçiler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkilileri, su ve kanalizasyon yönetimlerinden temsilciler, 32 özel kesim ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1631 iştirakçi fikir ve tekliflerini sunarak, suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı. ​

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT