Ticaret Bakanlığı’ndan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir müddet evvel Akaryakıt Kaçakçılığı ile Gayrete Yönelik Önlemler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna …

10 Kasım 2021 25 views 0
reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir müddet evvel Akaryakıt Kaçakçılığı ile Gayrete Yönelik Önlemler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna nazaran, akaryakıt kaçakçılığıyla gayret çalışmalarında uyumu sağlamak ve alınması gereken her türlü önlemi belirlemek maksadıyla Ticaret Bakanı uyumunda, Güç ve Natürel Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Çaba Kurulu” oluşturulmuştu.

Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ait “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Gayret Hareket Planı” da hazırlandı.

Aksiyon planına nazaran, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar ortası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, eser ve doküman hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni jenerasyon ödeme kaydedici aygıt (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) bilgileriyle karşılaştırılabilir ve risk tahliline uygun toplulaştırılmış bilgiyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.

İlgili kanunlarda Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmesi öngörülen süreçlere ait Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Çaba Bilgi Sistemi’nde (AKBİS) bulunan ilgili bilgiler, EPDK tarafından geliştirilen Saha Kontrol Sistemi’ne (SDS) aktarılacak. Kontrol faaliyetleri SDS üzerinden devam ettirilecek. İlgili bakanlıklar, kendi vazife alanı çerçevesinde kullandıkları çeşitli sistemlerle SDS ortasında bilgi paylaşımı için gerekli çalışmaları yapacak ve bu sistemin ilgili bakanlıklardan çalışanın erişimine açılması sağlanacak.

Bilhassa inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış ölçülerine makul bir limit konulmasına dair düzenleme yapılacak.
Akaryakıt kaçakçılığıyla çaba konusunda mevcut mevzuat kararlarının uygulanmasına yönelik yöntem ve asılları içeren yönetmelikler ve başka düzenlemeler, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak. Kamuoyu şuurunun artırılmasına yönelik kamu spotu üzere çalışmalar yapılacak.

Petrol piyasasında, ulusal marker kontrolleri ile yazarkasa ve otomasyon sistemine müdahale yahut geçersiz fatura ibrazı formundaki başka mali ve idari usulsüzlüklerin tespiti için idari ve mali açıdan yapılan piyasa kontrollerine devam edilecek, müşterek planlı kontroller gerçekleştirilecek.

Riskli firmalara kontrol

İmalatta kullanmak hedefiyle akaryakıt harici petrol eserini temin yahut ithal eden riskli firmaların belli dönemlerle kontrolü yapılacak. Akaryakıt yerine değerlendirilebilen eserlerin (karışımlı akaryakıt) imalatında kullanılabilecek eserleri temin yahut ithal eden kuşkulu firmalar ise gereği halinde, tesis mevcudiyeti, kapasite yeterliliği, elektrik tüketimi, çalışan sayısı üzere konular istikametinden denetlenecek.

Bu kontroller sonucu elde edilen bulgular ilgisine nazaran başka kurumlarla paylaşılacak.
Vilayetlerde, valiler uyumunda, mücadeleci ünitelerin iştirakiyle yılda en az bir kere toplantı yapılacak, toplantılara isimli makamlar da davet edilecek ve sonuçlar Ticaret Bakanlığına iletilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla gayrette aktifliğin artırılması, yeni metotların tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi gayesiyle, yılda bir kere, akaryakıt bölümünde gerçekleştirilen kaçakçılıkla uğraştan sorumlu ve yetkili üniteler ile yargı mensuplarının katılacağı kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT