TMSF Aynes Gıda’yı satışa çıkardı

TMSF Satış Kurul Başkanlığı’nın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilanına nazaran, TMSF’nin kayyım olarak atandığı Aynes Besin Sanayi …

28 Ağustos 2021 6 views 0
reklam

TMSF Satış Kurul Başkanlığı’nın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilanına nazaran, TMSF’nin kayyım olarak atandığı Aynes Besin Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişkin mal, hak ve varlıklar ile mukavelelerden Fon Konseyi Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Besin Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, kapalı zarf ve açık artırma yollarının birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve kurallarla satışa çıkarıldı.

Aynes Besin Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli ise 667 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF’nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki “IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23” No’lu TL hesabına 66 milyon 700 bin TL nakit teminatın, “Aynes Besin Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekiyor.

Ayrıyeten nakit teminat dışında, 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü unsurunda tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu yahut teminat cari kıymetinin yüzde 15 fazlası fiyatında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecek lakin iştirakçinin direkt ya da dolaylı olarak idare, kontrol yahut denetimine sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

Şartnamede belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek dokümanlar, üzerlerinde asıl yahut kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, en geç 11 Ekim 2021 saat 16.00’ya kadar Satış Kuruluna kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı evrakı verilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 12 Ekim 2021’de saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma etabına geçilecek.

İlanda, ihaleye iştirak kuralları, inceleme, ihale tarzı, geçmiş devir borçları ve öbür konulara ait ayrıntılara da yer verildi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT