Tüketicilerin korunmasına yönelik para cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hususa ait hazırlanan bildiriler, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran …

16 Aralık 2021 41 views 0
reklam

Ticaret Bakanlığı tarafından hususa ait hazırlanan bildiriler, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, gelecek yıl için tüketici hakem heyetlerine yapılacak müracaatlarda kıymeti 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan vilayetlerde 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira ortasındaki uyuşmazlıklarda vilayet tüketici hakem heyetleri vazifeli olacak.

Büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlerin merkezlerinde 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda vilayet tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlere bağlı ilçelerde ise 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira ortasındaki uyuşmazlıklarda vilayet tüketici hakem heyetleri sorumlu olacak.

Müracaatlar, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yahut tüketici sürecinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

İlçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvurabilecek. Yapılan bu müracaatlar, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilecek.

Garanti dokümanı, aidatsız kredi kartı

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezaları da yine değerleme oranında artırıldı.

Buna nazaran, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine yahut raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, ünite fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde tıpkı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek halde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de tıpkı halde düzenlenme mecburiliği bulunuyor. Kelam konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir süreç başına 615 lira idari para cezası uygulanacak.

Garanti dokümanının ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç yahut mevzuata uygun halde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya kelam konusu evrakların tüketiciye hiç yahut mevzuata uygun halde teslim edilmemesi halinde satıcıya 615 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası ölçüsü 15 milyon 571 bin 450 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası yahut teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış mukavelesiyle konut yahut devre tatil satışı yapan satıcılara da 1 milyon 557 bin 139 lira idari para cezası uygulanacak.

Aldatıcı reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, mahallî seviyede yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke seviyesinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Kelam konusu ihlal, ülke seviyesinde müddetli yayın aracılığıyla yapılmışsa 311 bin 426, ülke seviyesinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 155 bin 712, mahallî seviyede radyo ve kısa ileti aracılığıyla gerçekleşmiş ise 15 bin 566 lira idari para cezası uygulanacak.

Besin eseri olmamalarına karşın, sahip oldukları form, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim yahut boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, bilhassa çocuklar tarafından, besin eserleriyle karıştırılarak tüketicilerin sıhhatini ve güvenliğini tehlikeye atan eserlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir süreç başına, 15 bin 566 lira idari para cezası verilecek.

Her bir süreç için 615 lira

Genel temellerin ihlali durumunda süreç başına uygulanan idari para cezaları da tekrar düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen mukaveleler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen kontratların bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, kontratlarda öngörülen şartların mukavele müddeti içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü fiyat ve masrafa ait bilgilerin kontratın eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal yahut hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal yahut hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi yahut sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış kontratlarında tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komite indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı mukavelelerinde kontrat öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir süreç başına 615 lira idari para cezası uygulanacak.

Meçhul vadeli tüketici kredisi mukavelelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün evvelce yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen müddet içinde haksız kural olduğu tespit edilen kontrat kararlarının tüketici kontratlarından çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti dokümanı, aralıklı mukaveleler, paket tıp kontratları ve abonelik mukaveleleri kararlarının ihlali halinde de ceza fiyatı, her bir süreç başına 615 lira olacak.

Tüketici kredisi ve konut finansmanı mukaveleleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı kontratlarında kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması kararlarını ihlal eden ve makul vadeli kredi kontratlarına ait açılan hesaplardan fiyat ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir süreç başına 3 bin 108 lira idari para cezası uygulanacak.

Bununla bir arada, ön ödemeli konut satış kontratları ile devre tatil ve uzun periyodik tatil hizmeti mukavelelerine ait kararlara karşıt her bir süreç başına 3 bin 108 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış kontratıyla satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza ölçüsü ise 62 bin 281 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım kontratları imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan mukavele yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki dokümanı almayan satıcılara, tıpkı formda Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik dokümanını almayan üretici ve ithalatçılara 311 bin 425 lira idari para cezası verilecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM