Türk-İş : 4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor

Türk-İş Konfederasyonu, emekçilerin gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan önemli gelir kayıplarına dikkati çekerek, çalışanlara yönelik vergi …

24 Ekim 2021 49 views 0
reklam

Türk-İş Konfederasyonu, emekçilerin gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan önemli gelir kayıplarına dikkati çekerek, çalışanlara yönelik vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep etti.

Çalışanların gelir vergisi oranlarının yüksekliğini gündeme getiren Türk-İş, bu bahiste yeni bir teşebbüste bulundu.

Konfederasyon, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıyla, çalışanların gelir vergisi oranlarının yüksekliği nedeniyle yaşanan gelir kayıplarına dikkati çekti.

Gelir vergisi mükelleflerinin büyük kısmını fiyat geliri elde edenlerin oluşturduğunun vurgulandığı yazıda, fiyatlı çalışanların hem direkt gelir ve kar hem de dolaylı olarak mal ve hizmet alımı üzerinden ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğu tabir edildi.

“Yılbaşında alınan fiyat yıl sonunda düşüyor”

Türk-İş’in yazısında, vergi konusunda ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesinin çalışanların en büyük beklentisi olduğu belirtilerek, şu tabirler kullanıldı:

“Üye sendikalarımızın örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan çalışanların şikayet ettiği hususların başında fiyatlarından yapılan kesintiler geliyor. Fiyat geliri vergilendirilen emekçilerin yılın belli bir ayından itibaren vergi dilimi değişmekte ve fiyatları daha yüksek vergi oranından vergilendirilmekte. Çalışanların yılbaşında ellerine geçen net fiyat düzeyi yılın ilerleyen aylarında düşüyor. Birden fazla vakit yılın ikinci yarısı için belirlenen fiyat artırım oranı gelir vergisi artışını bile karşılamaktan uzak kalıyor. Bu durum, emekçinin eline geçen net fiyat fiyatını azaltıyor ve geçim dert yaşamasına yol açıyor. Toplu iş kontratı müzakerelerini çıkmaza sokan konulardan birisi de birçok vakit vergideki bu adil olmayan düzenlemelerdir.”

“Ücreti 4 bin lira olan personel 1479 lira kayba uğruyor”

Net fiyatı 4 bin lira olan bir personelin haziranda yüzde 20’lik, aralıkta ise yüzde 27’lik vergi dilimlerine girdiğini anımsatıldığı yazıda, şu bilgilere yer verildi:

“Yılın birinci beş ayında net 4 bin lira fiyat geliri elde eden personelin fiyatı mayısta net 3 bin 868 liraya, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında net 3 bin 778 liraya, aralıkta ise 3 bin 761 liraya düşüyor. Bu nedenle emekçi yılın toplamı prestijiyle yüzde 20’lik ve yüzde 27’lik vergi dilimlerine dahil olduğu için net 1479 lira gelir kaybına uğruyor. Kelam konusu gelir kaybı daha yüksek fiyat alan çalışanlar için geçerli olduğu üzere, taban fiyat alan evli ve çocuklu çalışanlar için de geçerli.”

“Gelir Vergisi’nde ücretliler lehine ayrım yapılmalı”

Yazıda, gelir düzeyi yüksek olan ile düşük olan bireylerin vergi dilimleri nedeniyle yaşadıkları maddi kayıpların ömürlerine tesirinin farklı olduğuna dikkat çekilerek, şu talepler sıralandı:

“Düşük gelirlilerin vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıpları bu bireylerin başta temel ve zarurî harcama kalemleri olmak üzere taban hayat standartlarına direkt etkiliyor. Gelir Vergisi’nde ücretliler lehine bir ayrım yapılması bu bakımdan olumlu sonuç verecektir. Vergi, kamu yükümlülüklerini vatandaşlar ortasında eşit, adil, hakkaniyete uygun biçimde dağıttığı ölçüde demokratiktir. Toplumsal hukuk devleti unsurunun gereği olarak devlet vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yoluyla toplumsal adaleti, toplumsal faydası sağlamak, ekonomik ve toplumsal dengeyi oluşturmakla vazifelidir. Bu nedenle, çalışanların fiyat gelirleri tarafından mevzuatımızda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltılması, emekçilerin fiyat gelirleri vergi oranının indirilmesi ve belli bir orana sabitlenerek uygulanması uygun olacaktır. Emekçilerin uğradıkları gelir kayıplarının önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını istiyoruz.”

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT