Türk makinecilerden 10 ayda 19 milyar dolarlık ihracat

Türk makineciler, yılın birinci 10 ayı prestijiyle ihracatını bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 26,6 artırdı. Özgür bölgeler dâhil …

14 Kasım 2021 141 views 0
reklam

Türk makineciler, yılın birinci 10 ayı prestijiyle ihracatını bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 26,6 artırdı. Özgür bölgeler dâhil toplam ihracat 19 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) bilgilerine nazaran, Pandemi tesirinden arındırılmış sayılarla, makine ihracatındaki artış 2019’a kıyasla yüzde 17,5 olarak gerçekleşti. Dalın en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülke olan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa’ya yaptığı toplam ihracat, 10 ay sonunda yüzde 31 artarak 6 milyar doları geçti.

Bu yıl makine imalatını en çok artıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine dikkat çeken MAİB Lideri Kutlu Karavelioğlu, şunları söyledi: “Dünyada pandemiden en güçlü dönüş yapan dal makine imalat sanayii oldu. Gelişmiş ülkelerde yüzde 14, Çin’de ise yüzde 28,6 büyüyen makine üretiminde Türkiye, yılın birinci yarısında geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 44,6 artış sağladı. 2021’i yüzde 30 üretim artışı ile kapatacağız, iki yıllık artışımız ölçü bazında yüzde 40 üzerinde olacak. Firmaların yeni kapasite yatırımları ile yeşil ve dijital dönüşüm konusundaki gereksinimleri makineye global talebi artıyor. Bu süreç tahminen önümüzdeki 2 yıl daha sürecek ve makine kesimi tahminen de uzun yıllar bir daha rastlayamayacağımız çeşitten bir büyüme fırsatı bulacak.”

“Geleceğe daha argümanlı bakıyoruz”

Türkiye’nin önündeki bu fırsatı âlâ değerlendirebilmesi için global gelişmelerin uygun tahlil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu, “Pandemi tesiriyle meydana gelen tedarik zincirlerindeki yıpranma, çok lojistik maliyeti, gereç eksikliği ve güç sıkıntıları üst üste bindi. Güç bahsinde koyduğu karbon maksatları nedeniyle üretimini yavaşlatan Çin, bir yandan da ülke içindeki toplumsal ve ekonomik önlemlere odaklanıyor. Bu gelişmeler AB için Türkiye’yi köprü ülke olarak öne çıkarıyor. Türkiye’nin makine dalının rekabetçi altyapısı da geleceğe daha tezli bakabilmemizi sağlıyor.” dedi.

Gelişmiş ülkeler için ucuz tedarik anlayışının yerini inançlı bir yapıya bırakmakta olduğu yeni kıymet zinciri içinde, Türk makine bölümünün dönüşümünün tüm bölümler için lokomotif tesiri yaratacağını vurgulayan Karavelioğlu, “Konjonktürel artışları kalıcı ve sürdürülebilir kılacak dijital dönüşüm süreçleri üzerine ağırlaşmak için vakit süratle daralıyor. 5G’ye daha süratli kavuşmak ve dijitalleşme sürecinde geri kalmamak için insan kaynağımızı, varlıklı içeriklerle donanmış, uygulamalı ve somut eğitim programlarından geçirmek zorundayız.” diye konuştu.

“Aradığımız kaynak makine ithalatında”

Türkiye’nin imal ettiği tüm makinelerde güç optimizasyonu ve etraf hassaslığını sağlaması, bu seviyeye ulaşmış kısımlarını ve imalatçılarını da haksız rekabetten müdafaası gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu, şunları kaydetti: “Dünyada makine teçhizat yatırımlarına, ulusal gelirine nazaran en büyük oranda kaynak ayıran ülkelerden biri olarak, yatırımcımızı ve pazarımızı niteliksiz ve teknoloji sınıfı düşük makinelerin müessif cazibesinden uzak tutabilmeliyiz. Dünyanın önündeki kuvvetli virajı alabilecek ülkeler, kendi makineleriyle ilerleyenler olacak. Kullanıcıların yerli makineler edinmelerini kolaylaştıracak ve cazip kılacak finansal araçları süratle geliştirmeliyiz. Buna dair toplumsal şuurun yaygınlaşıp güçlendirilmesi için uğraş vermeyi, herkese düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Karavelioğlu finansal kaynakların ve ikiz dönüşüm için gereken vaktin çok dikkatli harcanması gerektiğini belirtti: “Kamunun çabucak bütün planları üzere, Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı da önemli hazırlıkların bir eseri olarak ilan edildi. Acil aksiyonlar için önümüzde 1 yıldan daha kısa bir mühlet var. Türkiye’nin güç üretiminde AB’den çok daha yeşil bir pozisyonda olması, uygulamada karşılaşacağımız sektörel farklılıkların tolere edilmesini sağlayacaktır. Sanayi elektriğinin nasıl sübvanse edileceği konusu, başta AB olmak üzere bütün dünyanın gündeminde. Gelişmeleri yakından takip etmeli ve aksiyon almakta gecikmemeliyiz. Her zamankinden daha çok dövize muhtaçlığımız olan bu süreçte makine ithalatına son 12 ayda 34 milyar dolar ayırılmış olması, kıymetli bir potansiyeli de gözler önüne seriyor” dedi.

TURQUM alana iniyor

Makine imalatçısının kurumsal yetkinliğini öne çıkararak, Türk makinalarının imajını dış pazarda güçlendirmek maksadıyla kurulmuş bulunan TURQUM Kalite Sertifikasyon sisteminde icra vazifesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Silahlı Kuvvetler Vakfı’nın (TSKGV) ortak teşebbüsü olan Test ve Kıymetlendirme A.Ş.’ye (TRTEST) devredildi. MAİB, TRTEST ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) ortasındaki İşbirliği Muahedesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Lideri İsmail Gülle huzurunda imzalandı.

Mutabakat ile TURQUM’un alana indiğini belirten Karavelioğlu, “TRTEST’in savunma sanayinden gelen sertifikasyon deneyiminin ve yüksek teknolojili test merkezlerini de içeren geniş envanteri ile kurumsal kapasitesinin, TURQUM’un pratiğini güçlendireceğine ve aranılan bir doküman olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yakın vakitte dünyada uygulamalarıyla karşılaşacağımız ‘zincir tedarikçisi’ olma yetkinliğine dair yeni sertifikaların da bu sistemde yer bulacağını düşünüyoruz.” tabirlerini kullandı.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT