TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Dijital dönüşüm potansiyelimiz var, ancak geniş bir vizyon şart

İSTANBUL – DÜNYA Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından ikincisi düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, “Oyunun …

13 Ocak 2022 23 views 0
reklam

İSTANBUL – DÜNYA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından ikincisi düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, “Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti” temasıyla dün gerçekleştirildi.

Dijital dönüşümün kapsamlı bir halde masaya yatırıldığı konferansta dijitalleşme, yeni teknoloji trendlerinden online pazar yerlerine, yazılımdan AB Dijital Tek Pazar’ına ve teknolojiyi dönüştüren bayanlara kadar geniş bir yelpazede ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan TÜSİAD İdare Konseyi Lideri Simone Kaslowski, çağın dinamiklerinin yakalanmasında büyük bilginin ehemmiyetine vurgu yaparken, bu alanda yetişmiş insan kaynağını ülkede tutabilmenin kıymetine vurgu yaptı.

Ülkelerin kalkınma stratejilerini gözden geçirmeleri ve değişen koşullara ahenk sağlayacak formda yapılandırmaları halinde muvaffakiyetin sürdürülebilir olacağını lisana getiren Kaslowski, “Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine geçişin ögelerine baktığımızda, bu dinamiklerin bel kemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Ülkelerin dijitalleşme derecesi, rekabetçiliği etkileyen en temel faktör” dedi. Türkiye’nin dinamik nüfus yapısı, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve taşınabilir uygulamaların gelişimi prestijiyle dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir aralık kat etme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Kaslowski, bu potansiyeli hayata geçirmek için; eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, uzman insan kaynağının korunması, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının desteklenmesi üzere ögeleri içeren geniş bir vizyona muhtaçlık olduğuna değindi.

İnsani gelişme ve yetkinleşmeye, bilim ve teknolojiye, faal ve kapsayıcı kurum ve kurallara dayalı bir kalkınma anlayışının ülke olarak temel alınması gerektiğine işaret eden Kaslowski, “Bu anlayış bizi gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye amacına ulaştıracaktır. Dijital dönüşüm bu maksada ulaşmamızda kritik değer taşıyor” dedi. Yenilenen global tertibe ahenk sağlamak için en değerli gereksinimlerden birinin teknoloji olduğunu söz eden Kaslowski, “Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, makine tahsili, blok zincir üzere yeni jenerasyon teknolojilerin üretilmesi ve kullanılması; kesim ve ölçek fark etmeksizin verimlilik ve katma bedel artışında katalizör oluyor. Çağın dinamiklerinin yakalanmasında ‘büyük veri’ kritik bir rol oynuyor” diye konuştu

Dijital bölümü de ‘yeşil’ olmalı

Büyük ölçülerde datanın işlenmesinin de güç tüketimini artırdığının altını çizen Kaslowski, halihazırda global sera gazı emisyonlarının yüzde 2’sinin, elektrik tüketiminin ise neredeyse yüzde 10’unun kaynağını bu süreçlerin oluşturduğunu aktardı. Bu oranların kısa müddette yükselmemesi için dijital dalın de yeşil dönüşümü gerçekleştirmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Kaslowski, yeni teknolojilerin, yeni iş modellerinin ve dijital dönüşümün rekabet hukukunu da dönüştürdüğünü bilhassa rekabet hukukunun teknoloji ağır bölüm ve pazarlara uygulanmasında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını anlattı. Bu periyotta şirketlerin dijital dönüşüm yatırımlarını, çevik ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleştirmelerinin aktifliği ve başarıyı belirleyen ögeler olacağını kaydeden Kaslowski, “Teknolojilerin ülkemizde üretilmesi gerek endüstrimizin gelişmesi ve ekonomimizin global rekabetçiliği gerekse istihdam politikalarımız açısından kritiktir. Dijital okuryazarlığın toplumun tüm bölümlerine kazandırılması, teknolojiye erişimde cinsiyetler ve bölgeler ortasındaki farklılıkların giderilmesi de gerekiyor. Dijital dönüşümün odağında insan olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız” diyerek kelamlarını tamamladı.

Dijitalleşme rekabet gücümüz için kritik

TÜSİAD İdare Konseyi Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Lideri Serkan Sevim, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son 20 yıldır iş hayatına tesir eden dijitalleşmenin, COVID-19 tesiriyle büyük bir ivme kazandığını, pandemi sürecinin, bölüm ve ölçek fark etmeksizin dönüşüm muhtaçlığını çarpıcı bir formda gözler önüne serdiğini tabir etti. Bu noktada dijitalleşmenin iş hayatına iki halde tesir ettiğine dikkat çeken Sevim, “Bir yandan yeni jenerasyon teknolojileri üreten bölümler doğarken, öte yandan bu teknolojilerin konvansiyonel şirketlerce kullanılması ile süreçte verimlilik, inovasyon ve katma bedel artışının yaşandığını gözlemliyoruz. Alışılmış iş yapma tekniklerinin gözden geçirilerek dijital teknolojilerin aktif kullanılması tıpkı meselelere yenilikçi tahlil yolları geliştirdi. Artık oyunun kuralları değil, kendisi değişti” dedi. Sevim, çağın gerekliliklerine ahenk sağlanması ve dijital teknolojilerin benimsenmesinin, Türkiye’nin global rekabet gücünü korunması açısından kritik kıymet taşıdığını da kelamlarına ekledi.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM