Vergi istisna ve muafiyetlerinde gözden geçirmeye devam

İktisat kamuoyunun satıraralarına odaklandığı 2022-2024 Orta Vadeli Program’da mali disiplin vurgusu ile birlikte vergi istisna ve …

06 Eylül 2021 3 views 0
reklam

İktisat kamuoyunun satıraralarına odaklandığı 2022-2024 Orta Vadeli Program’da mali disiplin vurgusu ile birlikte vergi istisna ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesine yönelik konular da yer aldı.

Programa nazaran mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek, kamu bölümü borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH’ya oranı düşürülecek ve maliye siyasetinin sürdürebilirliği güçlendirilecek.

Kamu harcama siyasetinin çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen siyaset evvelkileri ve kamu yönetimlerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi temel olacaktır.

Harcamalar gözden geçirilmeye devam edecek

Programa nazaran harcama gözden geçirmelerine devam edilecek, harcama programlarının aktifliği artırılacak ve harcamalar denetim altında tutulacak.

Kamu hizmetleri, bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.

Harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri ortasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran ve 2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen performans temelli program bütçe sistemi, paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilecek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımlarının yaygınlaşması sağlanacaktır.

Vergi muafiyetlerinde gözden geçirme sürecek

Özel hesap uygulamalarının hizmetin niteliği gereği acil ve mecburî olanlara sonlandırılması, bu kriterleri karşılamayan uygulamaların kademeli olarak kaldırılması, döner sermaye işletmelerinin kademeli formda merkezi idare bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının genişletilmesi sağlanacak.

Kamu gelir siyasetleri kamu harcamaları için muhtaçlık duyulan finansmanın sağlanması, ekonomik kalkınma ve toplumsal adaletin desteklenmesi, iktisadın Memleketler arası seviyede rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının güzelleştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi maksatları doğrultusunda yürütülecek.

Kamu mali idaresinde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffalık prensipleri temelinde verginin tabana yayılması ve istekli ahengin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Vergisel teşvikler ile istisna ve muafiyetlerin aktiflik prensibi gözetilerek gözden geçirilmesi çalışmaları sürdürülecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT