Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalat esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, Veteriner Denetimlerine Tabi Eser İthalatında Denetim Evrakı ve İthalat Kademelerinde Sunulması Gereken Dokümanlar …

20 Kasım 2021 17 views 0
reklam

Tarım ve Orman Bakanlığının, Veteriner Denetimlerine Tabi Eser İthalatında Denetim Evrakı ve İthalat Kademelerinde Sunulması Gereken Dokümanlar ile Bunlara Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimle, veteriner tıbbi eserler mevzuatı kapsamındaki eserlerle üreme eserleri hariç, veteriner denetimlerine tabi eserlerin ithalatında denetim evrakı ve ithalat kademelerinde sunulması gereken dokümanlar ve bunlara ait yöntem ve asılların belirlenmesi amaçlanıyor.

İthalatçı firma sunduğu bilgi ve evrakların doğruluğundan sorumlu tutulacak. Sunulan evraklarda belirtilen ölçüsü geçen veteriner denetimlerine tabi eser için denetim evrakı onay alamayacak.

Bakanlık, hayvan hastalığının nevine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden ithal edilmesi riskli olan eserlerin listesini yayınlayacak. Bu listedeki hastalık taşıma riski olan eserlerin kelam konusu ülke ve bölgeden ithalatı için denetim evrakı onaylanmayacak.

Veteriner sıhhat sertifikasının geçerlilik mühleti sertifikada belirtilen mühletle hudutlu tutulacak. Sertifikada müddet belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, hava yoluyla gelen sevkiyatlarda 15 gün, kara yoluyla gelenlerde 30 gün, demir yoluyla gelenlerde 60 gün, deniz yoluyla gelenlerde 120 gün geçerli kabul edilecek.

Dokümanlar elektronik olarak sunulacak

Veteriner denetimlerine tabi eserlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi yahut ithalatçı tarafından Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden ön bildirim yapılacak. Veteriner denetimleri sonucunda mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalata onay verilecek.

İthalat basamağında, onaylanmış denetim evrakı ve ekleri, yepyeni veteriner sıhhat sertifikası, orijin evrakı üzere dokümanlar sunulacak. Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin evrakı aranmayacak.

Bu dokümanlardan belirlenenlerin Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunulması sağlanacak.

Bildirinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel çıkış ülkesinde ihraç emeliyle taşıma dokümanına bağlanmış yahut gümrük mevzuatı uyarınca gümrük yönetimlerine sunulmuş eserlerin ithaline ait süreçler, 45 gün mühletle yürürlükten kaldırılan Hayvansal Eser İthalatında Denetim Evrakı Onaylanması ve İthalat Etabında Sunulması Gereken Evraklar Hakkında Bildiri kararlarına nazaran yürütülecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT